РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ

ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ПРЕДСТОЯЩО

Image
Image
Image
Image
Image
Image

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ

ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА

ПРЕДСТОЯЩО

НОВИНИ

КОИ СМЕ НИЕ

РСО „Централна Стара планина” е сдружение на местни власти, което обединява общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Златарица, Ловеч, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица.

От своето създаване през 1997 г. организацията активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за доброто управление на местно ниво. 

Благодарение на своя опит в разработването, управлението и изпълнението на европейски проекти, сдружението на старопланинските общини насърчава прилагането на иновативни модели и практики в различни сфери на обществения живот: културни и творчески индустрии, околна среда, миграция, гражданско участие, равнопоставеност на половете, доброволчество, образование, младежки дейности, побратимяване между градове, спорт, предприемачество, европейска интеграция, енергийна ефективност, регионално сътрудничество, креативен туризъм и др. 

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” се ползва с доверието на своите български, европейски и международни партньори.

КАКВО ПРАВИМ

  • насърчаваме общините да си сътрудничат и обменят опит с общини от и извън Европейския съюз
  • предоставяме информация и разпространяваме полезни практики за добро управление на местно ниво
  • оказваме подкрепа за укрепване капацитета на местните власти
  • организирамесеминари, конференции и дискусионни форуми по актуални въпроси от общинската политика и управление
  • допринасяме за устойчивото развитие на регион Централна Стара планина
  • разработваме, управляваме и изпълняваме партньорски проекти от местно, регионално, национално и европейско значение
  • подпомагаме общините в привличането на средства от Европейски и международни фондове и програми

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.