РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ВТОРА

1112Живеем в глобализиран свят, където интернационализацията отваря нови пазари за малките и средни предприятия (МСП) и има потенциал да подпомогне тяхната конкурентоспособност. Дейност на международния пазар може да доведе до растеж и на МСП от сектора на занаятите, да подобри тяхната конкурентоспособност и да им осигури устойчивост в дългосрочен план.

Във втората част на наръчника по проект КОД ЗАНАЯТИ са представени добри практики, които насърчават занаятчийски предприятия от Италия, Ирландия, Финландия, Испания, Унгария и България да излязат на нови пазари и да търсят нови клиенти. Когато се запознаете с тях ще откриете изключително интересни и напълно противоположни тенденции: някои от МСП остават ефективни въпреки Ковид-19, а други стават такива в резултат от пандемията; привличат се нови външни клиенти чрез засилено онлайн присъствие в уеб сайтове и социални мрежи, като в същото време занаятчийският бизнес все повече се обръща към вътрешния пазар.

Настоящото издание съдържа добри практики, които са групирани около три теми: иновация чрез дигитализация и електронна търговия; традиция и устойчиво развитие. Добрите практики от България попадат във втората категория.

РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ВТОРА

© 2020. All Rights Reserved.