РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ПЪРВА

file 1603877719 1В периода м. януари – м. април 2020 г. партньорите по проект КОД ЗАНАЯТИ направиха проучване и реализираха поредица от срещи с творци и специалисти, за да идентифицират добри практики по Тема 1: Как да подобрим маркетинговите и технологичните иновациив сектора на занаятите?

Срещите със заинтересованите страни и проучванията позволиха да се обменят опит и знания, които по-късно бяха представени на 12-13 май 2020 г. по време на Първия международен тематичен семинар. Пандемията от COVID-19 промени планираното място за неговото провеждане и той се осъществи публично онлайн, вместо във Вааса (Финландия). Това увеличи броя на участниците (186 човека през първия и 112 през втория ден), като позволи на широката публика да присъства на събитието и да проследи в реално време презентациите с добри практики на участниците от Италия, Ирландия, Финландия, Испания, Унгария и България. Чрез пълния запис на събитието, наличен в YouTube и социалните медии, все повече хора ще бъдат привлечени към каузата на КОД ЗАНАЯТИ.

Най-добрите реализирани начинания за подобряване на маркетинговите и технологичните иновации са представени в наръчник с добре структурирано съдържание и чудесен графичен дизайн. Десетте практики са разпределени в четири категории: нови умения, наставничество, междусекторно сътрудничество и иновации.

РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ПЪРВА

© 2020. All Rights Reserved.