ДВА БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАВАТ ПО 5000 ЕВРО ОТ DESIGNSCAPES

resultsDS 1На сайта на проект DESIGNSCAPES (http://designscapes.eu/open-calls/) са публикувани проектите, които получават грантове от 5000 евро, за да направят проучване за осъществимост в градска среда на своите дизайн базирани иновативни идеи.

Две от 50-те финансираните проектни предложения са от България – и двете от Варна: aDOORable и Varna Limitless. Поздравления за тях и успех с проучването!
По първата покана на DESIGNSCAPES от България бяха подадени 11 проекта - от Габрово, София, Варна и Пловдив.

DESIGNSCAPES е иновативен европейски проект за откриване на дизайн базирани решения на глобалните предизвикателства в градовете. Консорциумът, ангажиран с неговото изпълнение, се състои от 12 партньора от 10 страни. Единственият български партньор е РСО „Централна Стара планина”.

© 2020. All Rights Reserved.