logo
Община Антоново  
Община Априлци  
Община Габрово  
Община Дряново  
Община Елена  
Община Летница  
Община Ловеч  
Община Луковит  
Община Севлиево  
Община Тетевен  
Община Троян  
Община Трявна  
Община Угърчин  
Община Ябланица  
 Новини
24.06.2013
Излезе брой 3 за 2013 г. на Информационния бюлетин на РСО
цялата новина
03.05.2013
Излезе брой 2 за 2013 г. на Информационния бюлетин на РСО
цялата новина
04.03.2013
Излезе брой 1 за 2013 г. на Информационния бюлетин на РСО
цялата новина
Всички новини


 
BG flag Български UK flag English
Ръководство Документи Проекти Партньори

КОИ СМЕ НИЕ?

РСО „Централна Стара планина” е доброволно сдружение на местни власти. Учредено като неправителствена организация през месец ноември 1997 г. от 5 общини, днес сдружението обединява 15 планински и полупланински общини, които са разположени на обща територия от 7800 кв. км. по северните склонове на Стара планина и имат население от 350 000 жители.

От своето създаване до днес, Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за утвърждаването на силно местно самоуправление в България.

Организацията реализира своята дейност с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), Американската агенция за международно развитие (ААМР), Европейския съюз, общините-членове и др.


КАКВО ПРАВИМ?

  • насърчаваме взаимното сътрудничество и обмяната на опит между нашите членове
  • събираме и разпространяваме информация, свързана с дейността на местните власти (чрез информационен бюлетин, уеб страницата www.rso-csp.org и публикации)
  • предоставяме професионално обучение на местните власти с цел подобряване на техните умения и капацитет
  • организираме конференции и дискусионни форуми по актуални въпроси от общинската политика и управление
  • популяризираме регион Централна Стара планина пред институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа
  • разработваме и управляваме проекти от местно и регионално значение
  • подкрепяме общините в привличането на средства от Европейски фондове и международни програми
  • установяваме контакти с български и международни асоциации на местни власти

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание

Върховен управителен орган на сдружението е Общото събрание, което заседава най-малко веднъж в годината. Неговите решения са задължителни за Управителния съвет и Изпълнителния директор. Всяка община има по трима представители, избрани от съответния Общински съвет и респективно по 3 гласа в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”.

Управителен съвет

Оперативното ръководство на организацията се осъществява от 5-членен Управителен съвет, избран от Общото събрание за срок от 4 години. Той носи отговорност за изпълнение на решенията на Общото събрание и ежегодно се отчита за своята дейност.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор ръководи дейността на административния персонал в съответствие с Устава на РСО „Централна Стара планина” и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.


 
 Creative Growth
30.11.2011
Последен бюлетин на Креативен растеж
цялата новина
12.09.2011
Креативен брифинг
цялата новина
05.07.2011
Заключителна конференция в Каунас, Литва
цялата новина
Всички новини
 Бюлетин
Последен: Брой 3, 2013 г.
съдържание
Изтегли (PDF, 2812 KB)
Всички бюлетини
 Предстоящо
Няма предстоящи събития през следващите 30 дни

Виж календара
За контакти
5300 Габрово
ул. Опълченска № 9
РСО "Централна Стара планина"
тел. (066) 804 613
rso-csp@mbox.contact.bg
© 2006, Регионално сдружение на общини "Централна Стара планина"

 

 

Троян Априлци Севлиево Габрово Трявна Тетевен Ябланица Ловеч Дряново Угърчин Луковит Летница Елена Антоново