Архив

Темите в броя:

- РСО „Централна стара планина” – член на Алда

- РСО „Централна стара планина“ се побратими с общини от Латвия, Холандия, Португалия, Италия и Испания

- За занаятите – в бъдеще време

- „Красива България” в Габрово, Троян и Трявна

- 34 ученици от пет общини се обучаваха за правата си в ЕС

- В Габрово започна строителство на нова детска градина

- „За чиста околна среда“ в старопланинските общини

- Дряново – домакин на 41-то издание на “Балканът пее и разказва“

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук

1 2От 14 до 20 април 2013 г.експерти от Ловеч, Габрово, Дряново и Троян участваха в работно посещение в Италия, организирано в рамките на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика“. Проектът се финансира по схема „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и има за цел да се установи транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика. Партньори на Сдружение „Знание“ Ловеч са ИРЕКООП (Венето, Италия) и РСО „Централна Стара планина”.

В българската делегация бяха включени представители на местната власт, НПО, браншови организации, бизнес и социални услуги. В рамките на обучението по социално предприемачество те посетиха Агенция за устойчивост на социалните предприятия, кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия. Целта на посещението беше българските експерти да се запознаят с добрите италиански практики за насърчаване и развитие на социалните предприятия и след връщането си в България да генерират идеи за тяхното прилагане в България.

Участниците са силно впечатлени от осъзнаването на важността и случването на социалното предприемачество в регион Венето. Моделът, в който бизнесът, социалните услуги и местната власт си сътрудничат за интеграцията на групите в риск на пазара на труда, е  постигнат с промяна в нагласите и обединение на различните заинтересовани страни с цел създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия.

Участниците вече имат идеи за прилагане на добрия опит в България, но за пълната интеграция на хората с увреждания на пазара на труда може да се мисли едва след промени в съществуващото законодателство.

 

testah100

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ да стане член на Асоциацията на агенциите за местна демокрация (АЛДА), реши Общото събрание на сдружението на свое заседание на 5 април 2013 г.

АЛДА е неправителствена организация, която насърчава доброто управление и участието на гражданите при вземането на решения на местно ниво. Организацията е изключително активна в дейности, които съдействат за доброто сътрудничество между местните власти и гражданското общество. Създадена е през 1999 г. по инициатива на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Нейни членове са повече от 150 физически и юридически лица от повече от 30 държави. Дейността й се финансира от членски внос и проекти, одобрени от Европейската комисия, Съвета на Европа, публични и частни донори.

През последните години РСО „Централна Стара планина” активно участва в няколко партньорски проекта на АЛДА: „Да работим заедно да развитие” (WTD), „Подобряване на споразуменията за побратимяване и работа в мрежи за развитие. Обединени в партньорство. (STAND.UP), „Творчество и иновации в инициативи за побратимяване на градове в Европа и Югоизточна Европа” (CITIES), „Предоставяне на възможности за активно учене” (GOAL) и„Побратимяването между градовете: инструмент за европейска интеграция” (TT). 

IMG 1363"Моите права в Европа" бе темата на обучение, проведено през пролетната ваканция за ученици от средните училища от пет общини - Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново и Ловеч. Двудневният форум, посветен на Европейската година на гражданите, бе организиран от "Европа директно" - Габрово в партньорство със Сдружение "Имка" и със съдействието на РСО "Централна Стара планина".

В рамките на обучението 34 ученици се подготвиха за бъдещата си роля като водещи на дискусиите, които Европейският информационен център "Европа директно" - Габрово при Габровската търговско-промишлена палата ще организира с ученици от тези градове. По близък до младежката аудитория начин, с много дискусии и интерактивни игри младите хора научиха основните си права в Европейския съюз, запознаха се с източниците на информация и ролята на институциите при прилагането им. Бъдещите обучители упражниха на практика ролите си на модератори и водещи на дискусии. Те бяха изключително активни при изразяване на мнения и позиции, свързани с правата на гражданите в ЕС. В края на обучението си получиха и сертификат за участие. 

 

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.