Архив

Finlandiq 027 cropНа 26 и 27 юни 2013 г. в старата столица на Финландия гр. Турку се състоя обучителна сесия на тема „Достъп до иновации и финансова подкрепа за малки и средни предприятия”. В събитието по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) участваха местни политици от общинските администрации на Луковит и Омуртаг.

Втората междурегионална обучителна сесия по проекта се проведе в обновения индустриален комплекс LOGOMO. През първия ден бяха представени добрите практики на партньорите от Франция и Италия, свързани със съхраняване и насърчаване на традиционното производство на стъкло и кристал. Своя опит споделиха и партньорите от Ирландия, Латвия, Испания и Финландия. Във фокуса на презентацията на Съвета за занаяти на Ирландия беше серия от експериментални проекти, чрез които се развива дизайна и потенциала на занаятчийския сектор. Градският съвет на Рига акцентира върху дейността на изградения в града креативен бизнес инкубатор, а Търговската камара на Барселона запозна партньорите с използването на традиционни материали за създаване на нови продукти. Домакинът на срещата - Училището за изкуство, дизайн и архитектура към университета Aalto(Финландия) - представи иновативните си проекти „DesignSOS” и “DesignCamp” – лятно училище, което събира заедно малки предприятие и мултидисциплинарни студенти.

Вторият ден включваше работно посещение на ежегодния средновековен пазар в Турку, където си дават среща местната история и традиционните финландски занаяти. Участниците в европейската среща се докоснаха и до световното културно наследство на ЮНЕСКО чрез архитектурата на дървените къщи в старинния център и уникалната дантела на гр. Раума.

Партньорите по проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” поеха ангажимент да насърчат участието на местни и регионални политици в следващата междурегионална обучителна сесия, която ще се проведе в края на месец ноември 2013 г. в гр. Килкени, Северна Ирландия.

central-balkan 15939d2Темите в броя:

- Устойчив регионален растеж чрез дизайн и иновации в креативните индустрии

- Експерти от старопланинските общини дискутират способностите на жените

- Ден на европа в Дряново и Ябланица

- Покритият мост оживя в триизмерно шоу за деня на Ловеч

- Студенти получават стипендии от бюджета на община Летница

- Габрово и Ловеч с нови проекти за градска среда

- 50 години от откриването на летнишкото съкровище

- Нови възможности за социално предприемачество в България

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

Logo Innocrafts-7На 28 май 2013 г. Община Бистрица, Румъния, предложи домакинството си и организира междинна конференция за популяризиране на резултатите от изпълнението на партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС).

  Конференцията беше открита от кмета на Бистрица г-н Cretu. В рамките на сутрешната сесия Лорена Видас от Националната асоциация на италианските общини в регион Тоскана представи целите и приоритетите на програма INTERREGIVC. От нейното изказване стана ясно, че програмата насърчава европейските региони да споделят решения по въпроси от взаимен интерес. Мариела Бергамини от Община Флоренция (Италия) запозна участниците в конференцията с проект INNOCRAFTS – неговите основни цели, използваните методи, темите за формиране на политики, графика на дейностите и очакваните резултати. Проект REGIO-CRAFTS, в който и РСО „Централна Стара планина” участва като партньор, беше представен от Линда Шарке – ръководител на проекта и представител на водещия партньор Планов регион Земгале (Латвия). Споделяйки идентифицираните до този момент добри практики на партньорите по проекта, тя не спести и предизвикателствата пред неговото изпълнение – намирането на правилните участници в комитета за наблюдение, които да бъдат в състояние да приложат нови регионални и местни политики в подкрепа на предприемачеството в сектора на художествените занаяти и съвременните изкуства.

  Добрите практики на Община Флоренция (Италия) и на Агенцията за възстановяване на стария Вилнюс (Литва) провокираха интереса на присъстващите в залата местни власти и занаятчии от 11 европейски държави. Изграденият от италианската община център VecchioConventino дава възможност на млади и начинаещи художници и занаятчии да работят, като заплащат приемлива цена за наем на предоставените им ателиета. Тъй като мястото остава встрани от основния туристически поток във Флоренция, местните власти полагат много усилия да го направят видимо, като организират различни събития, месечни изложения, насърчават институциите и бизнеса да закупуват произведените тук изделия като подаръци за своите партньори, поддържат електронен сайт за търговия, устройват демонстрации на живо. Не по-малко интересна е и добрата практика на латвийците. Общинският съвет на Вилнюс е одобрил и финансирал специална програма, която има за цел да оживи историческия център на града чрез организиране на сезонни занаятчийски панаири. Създадени са 17 занаятчийски ателиета, в които занаятчиите работят и продават своите изделия. Основни фактори за успеха на тази инициатива е огромният ентусиазъм на майсторите и уникалната атмосфера в стария град.

  Със свои презентации в конференцията се включиха Irene Culleres от Търговската камара на Барселона и Таня Оравита от Училището за изкуства, дизайн и архитектура към университета в Аалто, Финландия. Финландците бяха избрали да запознаят участниците в събитието със своя проект, наречен DesignCamp. В рамките на тази инициатива студентите от училището за изкуства работят за фирми, като предлагат решения по конкретни реални проблеми на бизнеса. Следобедната сесия продължи с представяне на начинания, които популяризират сектора на занаятите – Европейски дни за изкуство и занаяти (Франция), официална страница на изкуствата и занаятите (Франция), годишни събития с участието на занаятчии (Литва) и др.

  На 29 май партньорите по проект ИНОКРАФТС посетиха новосъздадения център за изкуства „Casaculeiв Бистрица, който събира на едно място традиционни занаятчии и съвременни художници. 

cid ii 13ee9c9929026f44Петима младежи от Габрово, Дряново, Луковит и Троян участваха през месец май в конференция и кръгли маси в град Сант Алесио Сикуло (Сицилия, Италия), организирани в рамките на младежкия партньорски проект на РСО "Централна Стара планина" „Активен диалог между поколенията за демокрация в цяла Европа” (A-IDEA).

Заедно с представители на местни власти и неправителствени организации от Италия, Испания, Словения и Румъния те дискутираха теми като трудова заетост, остаряване в добро здраве, солидарност между поколенията, доброволчество и социално включване. При визитата им в парламента на Сицилия местни депутати ги запознаха със спецификите на законодателния процес. Италианските партньори привлякоха интереса на младите хора към активния живот на по-възрастното поколение като организираха посещение и представиха инициативите на Университета на третата възраст. Младежите участваха и в симулация на заседание на Управителния съвет на Сдружението на йонийските общини от планината Пелоритани.

Проект „Активен диалог между поколенията за демокрация в цяла Европа” (A-IDEA) се финансира от програма «Младежта в действие», Дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство. Тази поддейност подкрепя участието на младите хора в живота на демократичното общество. Тя има за цел да насърчи активното им участие в живота на общността на местно, регионално, национално или международно ниво.

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.