Архив

autumn6Темите в броя:

- Проект “Авангардни занаяти” стартира с партньорска среща във Флоренция

- РСО „Централна Стара планина” представи опита на Община Ловеч в насърчавaне на занаятчийския сектор

- ASEW стана част от учебния процес във Фигейра Да Фош

- Проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” приключи с конференция в Габрово

- Община Ловеч иска от държавата Къкринското ханче

- Габрово с пилотни проекти за нискоенергийно строителство

- Покритият мост в Ловеч се превръща в улица на занаятите

- Български фестивал на сливата в Троян, троянски празник на сливата в Калифорния

- „Пазарувай здравословно” 

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

IMG 5176По покана на Фондация „Занаятчийските изделия на Флоренция”, партньори от 6 европейски държави се срещнаха на 17 и 18 октомври 2013 г. във Флоренция, за да се запознаят и представят своите организации, да планират дейностите и да си разпределят ангажиментите по проект „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаятите”.

В продължение на две години, РСО „Централна Стара планина” ще споделя, разпространява и тества добри практики от системата на професионалното обучение и образование в сферата на художествените занаяти с МСП, професионални съюзи, занаятчийски и търговски камари, публични власти, училища и институции за професионално ориентиране от Италия, Франция, Германия, Унгария и Великобритания. В резултат от работата на международни работни и местни фокус групи ще бъде разработен каталог на добрите практики, предложени от партньорите по проекта и отнасящи се до системите за професионално ориентиране и моделите за професионалното образование и сътрудничеството на училищата с малките и средни предприятия. Каталогът ще бъде качен в страницата на проекта във Фейсбук и ще бъде представен на отговорните лица, които определят политиките на местно и регионално ниво, както и на институциите, които имат отношение към ПОО. Ще бъде изградена постоянна мрежа, която ще предостави възможности за контакти и с други партньори, както и за общо кандидатстване при следващи покани за набиране на предложения.

Проект „Авангардни занаяти” се финансира по дейност „Партньорства” на секторна програма „Леонардо да Винчи”. Договорът за отпускане на финансова подкрепа от Център за развитие на човешките ресурси (националната агенция за България на ЕК по програма „Учене през целия живот” ) за РСО „Централна Стара планина” е подписан от неговият председател Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч.

IMG 5027 1

Четвъртата конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина”  „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени” (ASEW II) се проведе във Фигейра да Фош, Португалия. В периода от 9 до 12 октомври представители на общините Тетевен, Луковит и Омуртаг дискутираха с партньори от Италия, Испания, Франция, Португалия, Латвия и Холандия теми като: положителни действия и принципи за избягване на половата дискриминация, равни възможности за жените и мъжете, домашно насилие, джендър дискриминация на работното място.

Заключителната среща се отличаваше от всички предходни европейски конференции, проведени в рамките на първото и второто издание на този проект. За място на събитието домакините от португалската община бяха избрали не представителна или съвременна конферентна зала, а класните стаи на две средни училища – Escola Secundaria Bernardino Machado и Escola Secundaria Cristina Torres. Всяка сесия започваше с презентации на полицейски комисар Пратош, който отговаря за обществената безопасност в града и на секретаря на кмета Тиаго Бранко. Комисарят беше обезпокоен от проучване, проведено сред 16 – 18 годишните момичета и момчета от Фигейра да Фош, според което те приемат за нещо нормално почти всяка форма на насилие. Ръководителят на общинската администрация представи местния етичен кодекс за избягване на дискриминацията по пол на работното място чрез избягване на употребата на думи само в мъжки род (много думи в испанския език нямат среден род, а за множествено число се използва думата в мъжки род). Принос към всяка от темите на конференцията имаше и всеки партньор по проект „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени”.

Чрез ASEW II продължи сътрудничеството на общините от РСО „Централна Стара планина” с Община Монфорте Сан Джорджо (Италия),Монфорте дел Сид (Испания) и Монфорте Сюр Рисле (Франция), с които сдружението има подписано Споразумение за побратимяване от 10 юли 2010 г. През 2012 год. към партньорската мрежа се присъедини Община Дунгада от Латвия, Община Montfoort от Холандия, Община Monforte от Португалия, Unionedei Comuni Valledel Tirreno от Италия и Diputationde Alicante от Испания.

ASEW II е финансиран от Програма „Европа за гражданите”, Действие 1 - Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове.

 

ggg

Темите в броя:

 - Европейски партньори разговарят за занаятите в бъдеще време

 - Габрово – претендент за Европейска столица на културата 2019

 - Държавата прехвърли античното селище Состра на Община Троян  

 - Общини от сдружението подобряват политиките си чрез ОПАК

 - Финансират 14 граждански проекта в Троян

 - „Приеми ме на село”

- „Магията на долината на Панега” ще привлича туристи в Луковит

- Рекорден брой посетители на панаира на занаятите в Габрово 

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.