Архив

Излезе от печат междинният доклад по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС). Проектът се финансира от програма ИНТЕРРЕГ ІVС и създава платформа за обмен на добри практики* между партньорите.

Междинният доклад прави анализ и представя добрите практики по две от темите на проекта:

· Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса

· Достъп до иновативен дизайн и финансова подкрепа за МСП от сектора на занаятите

Ако искате да разберете защо Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак е предложено от РСО „Централна Стара планина” и одобрено от 15 партньора от 10 европейски страни за добра практика и какъв е приносът на Община Троян за превръщането му в най-голямата туристическа атракция в региона – посетете http://www.rso-csp.org/images/buletin/Innocrafts%20BM2%20layout.pdf Прелиствайки доклада ще научите и дали съществуващите в Европа публични мерки и финансиране дават на занаятите възможност да се развиват, съществуват ли бариери пред занаятчиите за прилагане на иновативни практики, как секторът може да се справи с проблемите си....

----------------------------------------------------------------------------------

добра практика*: инициатива (метод, проект, процес или техника) на един регион, която се е доказала като успешна и която има потенциал да бъде пренесена в друга географска област.

Знаете ли какво е РЕГИО-КРАФТС? А Тенджера под налягане за дизайн и занаяти? Искате ли да научите как дизайнът създава добавена стойност за креативните индустрии и защо са разпознаваеми занаятчийските изделия на Ралица – четвърто поколение керамик от Троян? В такъв случай ви предлагаме да отворите приложения информационен бюлетин по нашия партньорски проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите”. В този брой ще намерите и други интересни материали. Предлагаме ви да ги прочетете.

Craft Council of Ireland-11Политици, кметове и отговорни лица от 10 европейски страни се срещнаха на международна конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина“ „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС). Събитието на тема „Интернационализация, професионални мрежи и обмен на информация“ се проведе на 26 и 27 ноември 2013 г. в гр. Килкени, Ирландия.

Заместник-кметът на Община Габрово Нела Рачевиц и председателят на Общинския съвет в Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, както и експерти по проекта бяха част от делегацията на старопланинските общини.

Сред поредица от срещи, в които партньорите по проекта споделяха опита си и обменяха добри практики за насърчаване на предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти, настоящата конференция бе фокусирана върху подобряването на ефективността на регионалните и местни политики за развитие на занаятчийския сектор в Европа. Тя бе и първата, за която специална покана за участие получиха местни политици от регионите на партньорите, които дискутираха възможностите за прилагане на част от успешните политики на местно ниво и включването им в местните и регионални стратегии за развитие.

Приветствие към участниците в конференцията поднесоха кметът на Килкени Мартин Брет и главният изпълнителен директор на Съвета на занаятите на Ирландия Карен Хенеси. В своите изказвания те споделиха, че изграждането на взаимоотошения с партньорите по проекта осигурява по-голям достъп до международните пазари и е от съществено значение за растежа на сектора на занаятите в международен план.

В първата част на конференцията бяха представени подбрани успешни практики на тема „Интернационализация, професионални мрежи и обмен на информация“. Споделени бяха различни инициативи и инструменти за интернационализация на занаятчийските изделия: предоставяне на бизнес услуги и консултации на стартиращи предприятия; създаване на мрежи от търговци и професионалисти с цел директни продажби на международни пазари; изграждане на социални предприятия с реален икономически ефект; организиране на специализирани панаири и предоставяне на финансова подкрепа за участващи занаятчии.

Модераторът на събитието Хавиер Грефе представи пред присъстващите и обобщение на най-интересните споделени практики и опит по първите две теми на конференциите по проекта, а именно: Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса и Достъп до иновативен дизайн и финансова помощ за малки и средни предприятия. В подкрепа на важността на темите и с оглед необходимостта от допълнителна информация по някои от тях, която да подпомогне дискусиите за прилагане на успешни политики бяха представени опитът на литовската столица Вилнюс и програмата за съживяване на центъра на града „Етнография, изящни изкуства и изложения“, както и инициатива за подкрепа развитието на бизнес сектора на традиционните и художествени занаяти на френския град Реймс. Българските участници бяха впечатлени от опита на Съвета на занаятите в Ирландия и създадената от тях платформа, чрез която за популяризирането и вдъхването на нов живот на занаятчийските продукти заедно работят бизнес експерти, дизайнери, занаятчии и медии. Това подобрява работата в сектора на занаятите в няколко аспекта – увеличава атрактивността и съвременната стойност на продуктите, развива бизнес уменията на занаятчиите и популяризирането на тяхната работа и продукти.

Всеки от участниците имаше възможност да участва в избрана от него работна група, за да се запознае и зададе въпроси по успешна практика, която намира за най-приложима на местно ниво. Представителите на РСО „Централна Стара планина” взеха участие в работна група за представянето на Фонд за подкрепа на занаятчийски предприятия, който се финансира от италианското правителство и управлява от община Флоренция и Регионалната търговска камара.

В рамките на двудневното събитие беше проведена среща на управляващия екип на проекта, както и посещения на място на занаятчийски работилници за стъкло, керамика, обработка на вълна и изработване на различни изделия от нея.

IMG 5300Обществени дискусии на тема „За занаятите – в бъдеще време...” проведе РСО „Централна Стара планина” през месец ноември 2013 г. Организираните в партньорство със Сдружение „Знание” – Ловеч срещи имаха за цел да се проучи реалното състояние на сектора на художествените занаяти в региона, да се сравни с пълния му потенциал и да се предложат действия, чрез които да се намали несъответствието между тях.

Близо 100 души взеха участие в двата дискусионни форума по Комуникационната стратегия на партньорския проект на сдружението „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС). Занаятчии, местни и регионални власти, браншови организации, образователни и културни институции се събраха на 12 ноември в Габрово и на 19 ноември в Тетевен, за да потърсят заедно решения и планират инициативи за насърчаване на сектора. Модератор на структурираните дискусии в двете локации бе Ралица Попова – изпълнителен директор на Сдружение „Знание”.

Срещите започваха с презентация на директора на АИР „Боженци“ Мирослав Йорданов, който чрез интересни факти от историята проследяваше появата и развитието на занаятите по нашите земи. Представени бяха и добрите практики на общините от РСО „Централна Стара планина” в подкрепа на занаятчийския сектор. Сътрудничеството между местната власт и неправителственият сектор в Община Ловеч в областта на творчеството и занаятите беше презентирано от Борислав Иванов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“. Политиките на Община Трявна, ориентирани към съхраняване на занаятите и развитието им като туристическа атракция бяха споделени от Румяна Цанева – директор на дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие”.

В малки работни групи участниците анализираха състоянието на занаятчийския сектор на територията на РСО „Централна Стара планина”, дефинираха неговите проблеми и потребности и постигнаха консенсус за конкретните дейности, мерки и препоръки към местните и регионалните власти. Бяха дискутираха теми като: консолидиране на сектора, достъп до финансиране, пазари, междусекторно сътрудничество, обучение и образование, трансфер на опит и умения и др.

Резултатите от проведените структурирани обществени дискусии ще бъдат използвани при създаването на план за действие/стратегия за развитие на занаятите в регион Централна Стара планина.

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.