Архив

РСО „Централна Стара планина” отправя покана за представяне на проектни предложения, насочени към укрепване на партньорството между местните власти и организациите на гражданското общество (НПО сектора) като промотъри на демокрацията с цел предприемане на действия за социална справедливост, защита на човешките права и намаляване на бедността.

Поканата е част от дейностите по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Работим заедно за развитие” (WTD), координиран от Асоциацията на местните агенции за демокрация (ALDA). Европейският алианс „Работим заедно за развитие” създава благоприятни условия за сътрудничество между местните власти и неправителственият сектор и популяризира техните добри практики сред европейски, национални и регионални институции, като по този начин оказва влияние върху политиките за развитие.

„Работим заедно за развитие” има силно местно измерение чрез пренасочване на част от ресурсите на алианса към малки съвместни инициативи на местните власти и местните неправителствени организации. В приложените файлове са поканата за представяне на проектите (на български език) и формулярът за кандидатстване (попълва се на английски език). Крайният срок за кандидатстване е до 18:00 часа на 3 февруари 2014 г.

Поканата е отворена за общините от РСО „Централна Стара планина” и НПО, които действат на тяхната територия.

Покана

Application form

card2

 

Дните, които сега препускат покрай нас, ухаят на празник... Хубави дни, усмихнати и истински. Изпълнени с топлота, оптимизъм и надежда, те ни носят и едно важно послание: да бъдем отговорни към делата си днес, за да живеем добре утре.

Навярно ще се съгласите с мен, че през 2013 г. РСО „Централна Стара планина“ изпълни  отговорно ангажиментите си и беше коректно към своите партньори и приятели, с които сподели множество инициативи по международни проекти, добавили стойност към капацитета и публичните политики на местните власти. Достигахме с информация и подадена ръка до всяка една от своите 15 общини, чухме техните проблеми, откликнахме на нуждите и изпълнихме със съдържание съвместната ни работа.

2013-та беше смислена и успешна, но ни отправи и своите предизвикателства. За първи път в своята 16-годишна история РСО „Централна Стара планина“ стана обект на атаки, нападки и лични финансови амбиции – изпитание, което вероятно няма да оставим в отиващата си година и дълго ще помним. Урокът от него ни направи по-мъдри, по-силни и по-проницателни. Благодарни сме за трудностите, които ни накараха да бъдем повече заедно, за да отстояваме и защитаваме интересите на своята организация и на тези, които са ни гласували доверие и ни подкрепят – членове, съмишленици и партньори.

Истинският коледен дух се изразява в това, което можем да дадем, а не в това, което желаем да получим. Пожелавам ви най-хубавите подаръци, които не се купуват с пари – добра дума, топла прегръдка, нежна ласка, здраво хваната ръка, искрена усмивка! От тях всички можем да раздаваме без да пестим и без да броим!

Весели празници!

 

Мариела Петрова

Изпълнителен директор

РСО „Централна Стара планина”

card2

Темите в броя:

- Местните власти подобряват политиките си за развитие на занаятчийския сектор чрез проект на РСО „Централна Стара планина”

- Засилен интерес и ангажираност към бъдещето на занаятите в регион Централна Стара планина

- Три неправителствени организации обединиха местните и регионални власти от регион  Централна Стара планина

- Община Габрово с награда за устойчиво развитие на ГИС

- Ловеч иска от държавата бившата казарма

- Троян и Луковит стартираха проектите си за подобряване на водния сектор

- Елена отбеляза тържествено две важни годиншнини

- Нашите последни издания

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

IMG 3749Експерти от Дирекция „Бюро по труда", Регионален инспекторат по образованието, Административно-правно и информационно обслужване на общините, Регионална здравно-осигурителна каса, ТД на НОИ и областните администрации в Ловеч и Габрово се срещнаха на 13 декември 2013 г., за да дискутират по темата за „Ролята на местните и регионални власти за прилагане на практика на правата на гражданите в Европейския съюз". Инициативата имаше за цел да се представят процедурите на участващите институции и практиките по прилагане на правата на българските граждани, произтичащи от принципа за свободно движение на хора в Европейския съюз.

В програмата на събитието беше предвидено участниците да разгледат и един почти реален казус, където всички трябваше да обединят усилията си и да окажат съдействие на българския гражданин “Иван”. Иван има осигурена работа по трудов договор в държава от ЕС и напуска нашата страна заедно с безработната си съпруга и детето си, което е в 6 клас. След изтичане на трудовия му договор, той се връща в България със семейството си, като междувременно му се е родило второ дете. На Иван му предстои и да се пенсионира. Ето част от въпросите, на които трябваше да отговорят участниците: с какви документи трябва да се снабди Иван преди да напусне България и кои са институциите, които ги издават? Какво трябва да направи, за да регистрира новороденото си дете като български гражданин? С какви документи трябва да се върне в България? Коя държава ще изготви документите му за пенсиониране?

Срещата беше организирана от Европейския информационен център „Европа директно" Габрово при Габровската търговско-промишлена палата съвместно с Регионалното сдружение на общини „Централна Стара планина" и в партньорство със сдружение „Знание" Ловеч. Тя е част от събитията под надслов „Гражданите ЗА Европа” на „Европа директно” Габрово, посветени на Европейската година на гражданите.

Уникалният и иновативен формат на срещата бе високо оценен от всички представители на участващите институции. Трите неправителствени организации приеха предизвикателството да превърнат тази дискусионна форма в традиция.

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.