ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СКЛАДА ЗА УОЗ-ПЕСТИЦИДИ В КАРЛУКОВО

sn 121На 8 февруари 2019 г. започнаха дейностите по обезвреждане на негодни и забранени за употреба пестициди, съхраняващи се в склад в с. Карлуково, община Луковит.

Запечатаният от години склад беше отворен в изпълнение на проект на ПУДООС „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ на територията на РИОСВ-Монтана, РИОСВ-Плевен и РИОСВ-Враца, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В обхвата на проекта са включени 70 основни и 20 резервни склада, сред които е и този в луковитското село.

Обектът в Карлуково бе предаден на изпълнителя на обществената поръчка – консорциум с участници от България и Хърватска, за извършване на преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) от обекта. Дейностите стартираха в присъствието на кмета на Карлуково Васил Тодоров, еколога на Община Луковит Ивайло Иванов, представители на ПУДООС, РИОСВ-Плевен, РДПБЗН-Ловеч и РУ на МВР-Луковит.

След окончателното преопаковане и извозване на веществата, складът ще се санира. Пестицидите, които по първоначални данни са около 70 тона, ще бъдат транспортирани за напълно обезвреждане и унищожаване в Швейцария.

По информация от Община Луковит

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.