ФОНДАЦИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА МЛАДЕЖКА БИЗНЕС ИДЕЯ

tetevenОбщинска фондация „Тома Васильов“ обявява конкурс за най-добра младежка бизнес идея на тема: ”Избирам Тетевен”, като нейната реализация ще бъде финансово подкрепена от Фондацията с бюджет до 10 000 лв.

Конкурсът има за цел да насърчи предприемаческата инициатива сред младите хора, да ги мотивира в техния избор да изберат родното си място за свой дом и свое бъдеще, да ги приобщи в най-трудната обществена кауза - съживяването на община Тетевен.

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст от 18 до 29 г., индивидуално или в екип до трима души, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Тетевен.

Крайният срок за кандидатстване е 15.02.2019 г.

За повече информация посетете сайта на Община Тетевен: www.teteven.bg

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.