ЕВРОПЕЙСКИ ЛАБИРИНТ „МИНАЛОТО НА ЕС“ – ЕДИН НЕТРАДИЦИОНЕН РАЗГОВОР В ТРОЯН ЗА ИСТОРИЯТА НА СЪЮЗА

IMG 3274За съжаление в Европейската история често е имало въоръжени конфликти. В двете световни войни през 20-ти век са загинали милиони хора, а между тях е имало само 20 години мир. Най-накрая някои европейски страни са решили да работят заедно с ясна и смела цел — да няма повече войни!

Първата организация, от която е възникнал днешният ЕС, е основана от шест държави: Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия. Тя се нарича „Европейска общност за въглища и стомана“ и нейната цел е да се осигури мир в Европа. През коя година е възникнало това обединение?

С този въпрос на 22 ноември 2018 год. се обърнаха към участниците в Европейския лабиринт „Миналото на ЕС“ организаторите от Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” и Сдружение „Знание” – Ловеч. След като сами откриха правилния отговор, учениците от СУ „Васил Левски” се изправиха пред нов въпрос: „През коя година за първи път се въвежда сегашното наименование „Европейски съюз?” Отговорът „през 1993 г.” ги отведе към следващия въпрос. И така всеки правилен отговор водеше към следващ въпрос, който също изискваше правилен отговор, за да може играта в Европейския лабиринт да продължи. И да завърши едва когато всички присъстващи в Информационно-културен център Троян са си припомнили или научили къде през 1957 г. е сключен договорът за разширяване на сътрудничеството и в други икономически области; защо Европейското знаме има 12 златни звезди; кой е химна на ЕС и кой е автор на музиката; колко са официалните езици в Европейския съюз; кой дава името си на споразуменията, които постепенно ще позволят на хората да пътуват, без паспортите им да бъдат проверявани по границите; еднакво ли изглеждат евро монетите във всички държави от Еврозоната ...

Европейски лабиринт „Миналото на ЕС“ бе организиран в рамките на проект „Новаторски решения за укрепване на Европа" (WISE), финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на Европейската комисия по програма „Европа за гражданите”. Той има за цел да помогне на хората да разберат по-добре Европейския съюз, да разшири техните познания за неговата история, ценности и политики, да разгледа настоящите предизвикателства и бъдещия сценарий за ЕС, както и да помогне на повече хора да разберат как те самите могат да тласнат Европа към положителна промяна. Водещ партньор на проекта е Европейската асоциация за местна демокрация (АЛДА), а българският партньор РСО „Централна Стара планина” ще работи за постигане на неговите цели заедно с общини и неправителствени организации от Италия, Словения, Черна гора, Албания, Португалия, Белгия, Хърватия, Нидерландия, Испания, Македония, Сърбия, Гърция, Чешка република и Румъния.

© 2020. All Rights Reserved.