РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ОСИГУРИ БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ HOMO FABER, ПРОВЕДЕНО ВЪВ ВЕНЕЦИЯ

Homo Faber Visual ENМариела Петрова, изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина” бе един от тримата български представители на проведеното във Венеция голямо изложение на занаятчийски изделия Хомо Фабер. Контактите на оглавяваната от нея организация с фондация „Микеланджело” осигуряват включването на още двама български представители в събитието – доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър” и Росина Пенчева, фотограф.

Хомо Фабер (изписва се Homo Faber) е латински израз. Среща се често във философската книжнина и би могъл да се преведе като „човек сам кове своята съдба”.

Homo Faber 2018 в цифри:
62 500 посетители за 17 дни;
13 куратори на 16 изложбени пространства;
Около 900 образци на изящното занаятчийство, изработени от 410 майстори занаятчии и дизайнери от 35 европейски страни;
91 демонстрации на занаятчийски умения на живо;
105 студенти по приложно изкуство и дизайн от 26 европейски образователни институции – посланици на културата в тази уникална инициатива.

„Homo Faber 2018 е първата голяма инициатива на фондация „Микеланджело” в подкрепа на нейната мисия да съхранява, популяризира и насърчава изящното майсторство. Тя показа, че трайни красиви неща се създават само когато човешка ръка, сърце и ум работят заедно.
За да постигне своите цели, Фондация Микеланджело изгражда мрежа от съмишленици: публични и частни организации, училища и музеи за приложни изкуства и дизайн. Повече от 70 от тези организации от 26 европейски държави посетиха Homo Faber 2018, за да се срещнат и обменят идеи. През следващите години те ще продължат да подкрепят най-добрите майстори занаятчии в своите страни и да предприемат местни действия в съответствие с мисията на фондация „Микеланджело”.

На Homo Faber присъстваха 105 студенти по приложни изкуства и дизайн от образователни институции в мрежата на фондацията, представляващи следващото поколение занаятчии и дизайнери. Специално подбрани за Програмата за млади посланици на Хомо Фабер, те бяха натоварени със задачата да споделят своите знания и страст с посетителите на 16-те изложбени пространства на Homo Faber. За тези талантливи ученици това беше изключителна възможност да изградят общност с техните връстници и да потърсят вдъхновение за бъдещата си кариера от майсторите занаятчии и дизайнерите, присъстващи на място.

Homo Faber е замислен като културно изложение, което да подчертае истинската стойност на изящната майсторска изработка. Затова изложените изделия не се продаваха на място. Информация за тези изключителни предмети и произведения на изкуството, както и за техните създатели, може да се намери чрез онлайн каталог на уебсайта на Homo Faber.

Входът за Homo Faber 2018 беше безплатен, но се изискваше предварителна регистрация”, разказа изпълнителният директор на Сдружението Мариела Петрова.

От 1 юли 2018 РСО „Централна Стара планина” официално е включено в партньорската мрежа на Фондацията за креативност и изящно майсторство „Микеланджело”.

Дейността на сдружението на старопланинските общини в сферата на креативните индустрии и целенасочената подкрепа за развитие на занаятчийския сектор привлече вниманието на фондацията още в края на 2016 година, когато нейният представител Жак Рей - ръководител на отдел „Стратегически отношения”, се срещна в Габрово с изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина” Мариела Петрова. Оттогава датира неформалното партньорство между двете организации, довело до публичното присъединявана на сдружението към глобалната мрежа от партньори на фондация „Микеланджело“.

РСО „Централна Стара планина” признава културата и креативността като един от основните фактори за устойчивото развитие на градовете и заедно със своите членове (14 общини, разположени по северните склонове на Стара планина) насърчава развитието на креативните индустрии.

Вече 10 години сдружението подпомага занаятчийския сектор чрез участие в различни европейски проекти: Креативен растеж, Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС), Регионално сътрудничество за развитие на занаятите (РЕГИОКРАФТС) и Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаятите (АВАНТКРАФТС). От 2015 год. организацията е координатор за България на Европейските дни на художествените занаяти, а от 2016 – съорганизатор на лятното ателие Стъклена плетеница.

Способността да създадем произведение на изкуството със собствените си ръце е не само творчески акт, но и начин да изразим себе си и да оставим ценна следа в този свят. Споделяйки тази философия с партньорите на фондация „Микеланджело”, РСО „Централна Стара планина” ще работи още по-активно за пренасяне на културното наследство в бъдещето, за информиране на широката публика за света на майсторите занаятчии и изграждане на уважение към тях, за създаване на контакти между занаятчийски общности, дизайнери, образователни институции, музеи и местни власти.

Източник: Дарик нюз Габрово

© 2020. All Rights Reserved.