ДОБРАТА НОВИНА!

drqС решение на Общински съвет Дряново и след проведен конкурс, сградата на бившата- Професионална Техническа Гимназия "Димитър Крусев" беше предоставена на инициативен комитет с цел осъществяване на идеен проект - създаване на колеж по Биодинамично земеделие, градинарство и занаяти. Колежът е със статут на висше учебно заведение. Предстои изработване на архитектурен проект за реконструкция на сградният фонд и инфраструктурата, осъществяване на финансирането и разработване на учебни програми с цел акредитация.

© 2020. All Rights Reserved.