12 добри практики, споделени от партньорите по ИНОКРАФТС на среща в Рига

Picture 222225Последния междурегионален семинар по проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) бе открит на 18 юни 2014 г. от Андрис Амеркис - заместник кмет на латвийската столица Рига.

Най-големият балтийски град посрещна участници в събитието от Италия, Франция, Испания, Румъния, Финландия, Литва, Латвия, Ирландия, Унгария, Словакия и България в „Maza Gilde” - историческа сграда, разположена в центъра на града, първоначално използвана като място за срещи от камарата на занаятчиите.

По темата на конференцията „Насърчаване на предприемачеството сред специфични целеви групи” бяха споделени 12 национални инициативи: латвийците представиха иновативно предприятие за производство на текстилни изделия, в които се вплитат кехлибарени нишки; италианците презентираха инициатива на училище „Ботега” за повишаване интереса на младежите към сектора на художествените занаяти; националната асоциация на италианските общини в Тоскана запозна участниците в семинара с едно предизвикателство за намиране на общодостъпен начин да се съхрани и дигитализира текстилното наследство чрез съчетаване на традиция, мода и дизайнерско ноу-хау; обществената фондация „Наследството на Андалусия” предложи проект за създаване на работи места в сектора на занаятите в Испания; агенцията за стопанска инициатива в Будапеща направи преглед на креативната индустрия в Унгария, а Община Флоренция предизвика интерес с едно културно и артистично събитие, събиращо жители на града, туристи и занаятчии във временни магазини на открито, където може да се види работата на занаятчиите и тяхната продукция. Добри практики бяха споделени и от партньори от Франция, Словакия, Ирландия и България.

Сред участниците в латвийското събитие по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” ИНОКРАФТС бяха кметове, заместник кметове, общински съветници и експерти по европейски проекти от общините Луковит, Омуртаг и Антоново.

© 2020. All Rights Reserved.