РСО „Централна Стара планина” с годишен бюджет от 209 350 лева

images1На свое заседание в Габрово, Общото събрание на РСО „Централна Стара планина” прие Програмата за дейността и бюджета на организацията за 2014 г. Предвидените за тази година 209 350 лева ще бъдат изразходвани за следните дейности:
- подкрепа за укрепване на капацитета и надграждане на професионалния опит на местните власти;
- предоставяне на информация, обмен на добри практики и разпространяване на експертиза за общините-членове;
- осигуряване на ефективно развитие на сдружението и
- участие в проекти.
Най-голям е относителният дял на проектните разходите – 87%.

© 2020. All Rights Reserved.