Излезе информационен бюлетин °2 на РСО „Централна Стара планина”

buletin-2-2014-1
Искате ли да научите какво изпълни със съдържание делниците в РСО „Централна Стара планина” преди Великденските празници? С какво привлече вниманието ни ПГТ „Пенчо Семов” Габрово? Защо три дни работихме интензивно в Брюксел? С кого споделихме занаятчийските истории на успеха на Елена и Павлин? Кои старопланински общини инвестират в култура? Къде се намира първият интерактивен музей на Балканите?

Тогава прочетете второто издание за 2014 г. на нашия информационен бюлетин.

© 2020. All Rights Reserved.