2013

testah100

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ да стане член на Асоциацията на агенциите за местна демокрация (АЛДА), реши Общото събрание на сдружението на свое заседание на 5 април 2013 г.

АЛДА е неправителствена организация, която насърчава доброто управление и участието на гражданите при вземането на решения на местно ниво. Организацията е изключително активна в дейности, които съдействат за доброто сътрудничество между местните власти и гражданското общество. Създадена е през 1999 г. по инициатива на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Нейни членове са повече от 150 физически и юридически лица от повече от 30 държави. Дейността й се финансира от членски внос и проекти, одобрени от Европейската комисия, Съвета на Европа, публични и частни донори.

През последните години РСО „Централна Стара планина” активно участва в няколко партньорски проекта на АЛДА: „Да работим заедно да развитие” (WTD), „Подобряване на споразуменията за побратимяване и работа в мрежи за развитие. Обединени в партньорство. (STAND.UP), „Творчество и иновации в инициативи за побратимяване на градове в Европа и Югоизточна Европа” (CITIES), „Предоставяне на възможности за активно учене” (GOAL) и„Побратимяването между градовете: инструмент за европейска интеграция” (TT). 

IMG 1363"Моите права в Европа" бе темата на обучение, проведено през пролетната ваканция за ученици от средните училища от пет общини - Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново и Ловеч. Двудневният форум, посветен на Европейската година на гражданите, бе организиран от "Европа директно" - Габрово в партньорство със Сдружение "Имка" и със съдействието на РСО "Централна Стара планина".

В рамките на обучението 34 ученици се подготвиха за бъдещата си роля като водещи на дискусиите, които Европейският информационен център "Европа директно" - Габрово при Габровската търговско-промишлена палата ще организира с ученици от тези градове. По близък до младежката аудитория начин, с много дискусии и интерактивни игри младите хора научиха основните си права в Европейския съюз, запознаха се с източниците на информация и ролята на институциите при прилагането им. Бъдещите обучители упражниха на практика ролите си на модератори и водещи на дискусии. Те бяха изключително активни при изразяване на мнения и позиции, свързани с правата на гражданите в ЕС. В края на обучението си получиха и сертификат за участие. 

 

February 323Темите в броя:

- Младежи от старопланинските общини в международен проект

 - 18 милиона лева за водния цикъл на Севлиево

- Ловеч с програма за популяризиране на православието

- Луковит ще развива регионален туристически продукт по проект

- Откриха дом за стари хора в с.Добродан

- Минчо Казанджиев с награда за принос в развитието на детско-юношеския футбол

- Знаете ли, че 2013 година е...

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук: http://rso-csp.org/bulletins/IB1-2013.pdf

 

20130308 123457Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ се побратими със Съюза на общините Вале дел Тиррено в Италия, Делегацията на Аликанте в Испания и общините Дунгада - Латвия, Монфорте – Холандия и Монфорте – Португалия по време на европейска конференця по партньорски проект на сдружението, проведена от 7 до 10 март 2013 г. в Монфорте Сан Джорджо, Италия. Договорът за побратимяване бе подписан от Минчо Казанджиев – председател на Управителния съвет на сдружението и кмет на Община Ловеч.

Проектът на РСО „Централна Стара планина“ „Мрежа за способностите и уменията на европейската жена” (ASEWII), по който бе осъществена визитата, се финансира по Програма „Европа за гражданите”, Действие 1 - Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове. ASEWII е надграждащ проект, чрез който продължава сътрудничеството на сдружението с общините Монфорте Сан Джорджо от Италия,Монфорте дел Сид от Испания и Монфорте Сюр Рисле от Франция.

 По време на събитието в Италия бяха дискутирани теми като равнопоставеност на половете, политики в подкрепа на жените, женско предприемачество, междукултурен диалог и активно европейско гражданство, в които активно се включиха всички участници от 5-членната делегация на сдружението - представители на общините Ловеч, Троян, Луковит и Габрово. Извън официалните теми на конференцията представителите на старопланинските общини проведоха среща и с местния бизнес, който заяви своето желание за установяване на директни търговски контакти с български дистрибутори и производители от региона на Централна Стара планина.

Партньорската среща в Монфорте Сан Джорджо бе второто събитие по проекта, стартирал през октомври 2012 г. с конференция в България. Следващите конференции по проекта ще се проведат във Франция през месец май и Испания – през септември тази година.

 

© 2020. All Rights Reserved.