Националното изложение в Орешак сред добрите практики на ИНОКРАФТС

Излезе от печат междинният доклад по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС). Проектът се финансира от програма ИНТЕРРЕГ ІVС и създава платформа за обмен на добри практики* между партньорите.

Междинният доклад прави анализ и представя добрите практики по две от темите на проекта:

· Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса

· Достъп до иновативен дизайн и финансова подкрепа за МСП от сектора на занаятите

Ако искате да разберете защо Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак е предложено от РСО „Централна Стара планина” и одобрено от 15 партньора от 10 европейски страни за добра практика и какъв е приносът на Община Троян за превръщането му в най-голямата туристическа атракция в региона – посетете http://www.rso-csp.org/images/buletin/Innocrafts%20BM2%20layout.pdf Прелиствайки доклада ще научите и дали съществуващите в Европа публични мерки и финансиране дават на занаятите възможност да се развиват, съществуват ли бариери пред занаятчиите за прилагане на иновативни практики, как секторът може да се справи с проблемите си....

----------------------------------------------------------------------------------

добра практика*: инициатива (метод, проект, процес или техника) на един регион, която се е доказала като успешна и която има потенциал да бъде пренесена в друга географска област.

© 2020. All Rights Reserved.