Излезе информационен бюлетин °1 (лято – есен 2013) на РЕГИО-КРАФТС

Знаете ли какво е РЕГИО-КРАФТС? А Тенджера под налягане за дизайн и занаяти? Искате ли да научите как дизайнът създава добавена стойност за креативните индустрии и защо са разпознаваеми занаятчийските изделия на Ралица – четвърто поколение керамик от Троян? В такъв случай ви предлагаме да отворите приложения информационен бюлетин по нашия партньорски проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите”. В този брой ще намерите и други интересни материали. Предлагаме ви да ги прочетете.

© 2020. All Rights Reserved.