ASEW стана част от учебния процес във Фигейра да Фош

IMG 5027 1

Четвъртата конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина”  „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени” (ASEW II) се проведе във Фигейра да Фош, Португалия. В периода от 9 до 12 октомври представители на общините Тетевен, Луковит и Омуртаг дискутираха с партньори от Италия, Испания, Франция, Португалия, Латвия и Холандия теми като: положителни действия и принципи за избягване на половата дискриминация, равни възможности за жените и мъжете, домашно насилие, джендър дискриминация на работното място.

Заключителната среща се отличаваше от всички предходни европейски конференции, проведени в рамките на първото и второто издание на този проект. За място на събитието домакините от португалската община бяха избрали не представителна или съвременна конферентна зала, а класните стаи на две средни училища – Escola Secundaria Bernardino Machado и Escola Secundaria Cristina Torres. Всяка сесия започваше с презентации на полицейски комисар Пратош, който отговаря за обществената безопасност в града и на секретаря на кмета Тиаго Бранко. Комисарят беше обезпокоен от проучване, проведено сред 16 – 18 годишните момичета и момчета от Фигейра да Фош, според което те приемат за нещо нормално почти всяка форма на насилие. Ръководителят на общинската администрация представи местния етичен кодекс за избягване на дискриминацията по пол на работното място чрез избягване на употребата на думи само в мъжки род (много думи в испанския език нямат среден род, а за множествено число се използва думата в мъжки род). Принос към всяка от темите на конференцията имаше и всеки партньор по проект „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени”.

Чрез ASEW II продължи сътрудничеството на общините от РСО „Централна Стара планина” с Община Монфорте Сан Джорджо (Италия),Монфорте дел Сид (Испания) и Монфорте Сюр Рисле (Франция), с които сдружението има подписано Споразумение за побратимяване от 10 юли 2010 г. През 2012 год. към партньорската мрежа се присъедини Община Дунгада от Латвия, Община Montfoort от Холандия, Община Monforte от Португалия, Unionedei Comuni Valledel Tirreno от Италия и Diputationde Alicante от Испания.

ASEW II е финансиран от Програма „Европа за гражданите”, Действие 1 - Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове.

 

© 2020. All Rights Reserved.