РСО Централна Стара планина представи опита на Община Ловеч в насърчаване на занаятчийския сектор

Logo Innocrafts

Партньори от 11 европейски страни участваха в международна конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина“ „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС). Събитието на тема „Интернационализация,професионални мрежи и обмен на информация“ се проведе на 2 и 3 октомври в гр. Вилнюс, Литва.

В рамките на конференцията бяха споделени различни инициативи и инструменти за интернационализация на занаятчийските изделия: предоставяне на бизнес услуги и консултации на стартиращи предприятия и насърчаване на женското предприемачество; създаване на мрежи от търговци и професионалисти с цел директни продажби на международни пазари; изграждане на социални предприятия с реален икономически ефект; организиране на специализирани панаири и предоставяне на финансова подкрепа за участващи занаятчии; включване на изделията в електронни каталози; разработване на политики за развитие, разширяване, защита и насърчаване на художествените занаяти; предоставяне на дистанционно обучение за надграждане на компетенциите на предприемачите; популяризиране на занаятите чрез интегрирани системи за туризъм и др.

РСО Централна Стара планина представи опита на Община Ловеч за популяризиране на местните занаятчийски продукти извън България чрез сътрудничество с френската Община Лавал. Контактите между двете общини датират от 1994 г., но официално споразумение за партньорство в сферата на културата, икономиката и опазването на околната среда е подписано през 2010 г. Още същата година 9 уважавани занаятчии от Ловеч вземат участие в Коледния базар на Лавал. Българските майстори са настанени в 4 павилиона и 2 зони за демонстрация, разположени в централната част на базара. Те получават уникална възможност да продават своите продукти, да повишат чувствителността си към изискванията на пазара и да изградят полезни контакти с френските си колеги. През следващите две години занаятчии, скулптори и фотографи от Лавал вземат участие в Традиционния пролетен панаир на занаятите в Ловеч.

Споделените добри практики на партньорите по проект ИНОКРАФТС ще бъдат представени на членовете на РСО Централна Стара планина. В рамките на следващата конференция по проекта, която ще се проведе в град Килкени, Северна Ирландия в края на м. ноември 2013 г., представители на местни и регионални власти от партньорските региони ще дискутират възможностите за прилагане на част от тези политики на местно ниво.

Проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС) се финансира от програма INTERREGIVC. В него участват 15 партньора от Италия, Франция, Испания, Румъния, Финландия, Литва, Латвия, Ирландия, Унгария, Словакия и България: местни власти и институции, представляващи градове на изкуството и/или обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, които са признати за уникални заради своето богато културно, архитектурно и художествено наследство. ИНОКРАФТС се основава на съществуващ опит и мрежи, разработени от партньорите на местно/регионално ниво и на предишни проекти за сътрудничество. Проектът насърчава предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти чрез подобряване на ефективността на регионалните и местните политики за развитие, споделяне и обмен на опит и добри практики.

 

© 2020. All Rights Reserved.