БЯЛА КНИГА НА DESIGNSCAPES ЗА ДИЗАЙН БАЗИРАНИ ИНОВАЦИИ В ЕВРОПА

Designscapes White Paper 1През последното десетилетие иновациите, създадени с помощта на дизайна, бяха признати в политиките на ЕС като фактор за насърчаване на растежа и конкурентоспособността на различни нива на управление.
Бялата книга на DESIGNSCAPES за дизайн базирани иновации в Европа предлага следващо поколение европейски политики за справяне с настоящите неотложни глобални предизвикателства.

Линк за достъп

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.