ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

thumb pic 39 1От 7 септември 2021 г. започва почистване на участъци от речното корито на територията на Община Троян по сключен договор № 9570 от 31.08.2021 г. с фирма „Хидрострой България“ на стойност 80 000 лв. с ДДС.  

Ще бъде почистен участък от моста на РСПБЗН гр. Троян, надолу по течението на реката, до изчерпване на средствата.

Ще бъде премахната храстовидната растителност и ще се почисти речното корито за осигуряване на по-добра проводимост с цел превенция от наводнение.

Източник: Община Троян

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.