ОБЩИНА ЛОВЕЧ УСПЕШНО ИНТЕГРИРА ВОДОРОДНА СИСТЕМА КЪМ ОТОПЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕ

dsc 04791Община Ловеч успешно финализира интеграцията на система за производство на водород към отоплителната система на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Гозница“.

Системата е интегрирана в рамките на проекта „Водородно училище за зелено бъдеще“. За проекта е избрана водородната система на иновативната българска компания „Грийн Иновейшън“ ООД. Очакваните резултати са намаляване на разхода на конвенционално гориво с над 30 процента и намаляване на вредните емисии с около 30 процента.

Системата, която е интегрирана към отоплителната инсталация на сградата на училището произвежда високоенергийно водородно гориво на място, след което го добавя към горивния процес. Всичко това се случва напълно автономно и автоматизирано, като системата сама управлява всички процеси, така че да постигне оптимален процес на горене.

„Проектът е стъпка в съзвучие с европейските тенденции за внедряване на водорода за декарбонизация не само на икономиката, индустрията и транспорта, но и на бита и за подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. Проектът е вдъхновен от Зеления пакт и Водородната стратегия на ЕС и заявява ангажимента на общината към опазване на околната среда и справяне с промените в климата чрез висока енергийна ефективност на сградите на територията й. Два са основните ефекта- икономия и намаляване на вредните емисии“, заяви Ивайло Петков, представител на фирмата изпълнител.

„Надяваме се с нашия проект да покажем как местните власти могат да доведат новите технологии и европейските политики по-близо до гражданите, за да подобрят стандарта им на здравословен живот. Този проект на практика показва и защо е важно Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде финализиран възможно най-скоро, за да може подобни иновативни решения да бъдат внедрени в българските общини и да достигнат до гражданите,“ заяви кметът  Корнелия Маринова.

„Ловеч години наред беше един от градовете с високо съдържание на фини прахови частици. През последните три години сме в норма и смятам, че едно важните неща, които направихме е рекултивацията на старото градско сметище, което от своя страна доведе до намаляване на емисиите. А това днес е следващата стъпка, която предприехме и сме доволни, че можем да осъществим подобна зелена инвестиция“, добави още Маринова.

В края на всеки месец към Общината ще бъде подавана обобщена справка, в която ще бъдат изчислени спестените емисии. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Ловеч.

Източник: Община Ловеч

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.