ТРИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ГАБРОВО СЪС СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

EEsystem Parvi uniМодерна система за мониторинг ще следи енергийните потоци в три образователни институции от Габрово. Това са детска градина „Първи юни“ и училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Васил Левски“. Измервателната техника е придобита по проект, който се финансира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по програма „Микропроекти за климата“.

С изградената в детското заведение интегрирана система за сграден мениджмънт ще бъдат получавани данни за потреблението на енергия в реално време, ще се осъществява контрол и оптимизация на ресурсите. ДГ „Първи юни“ е сред обектите, в които са въведени най-много мерки за енергийна ефективност, тя е единствената с фотоволтаична уредба.

В административната сграда на Община Габрово е инсталирана обща операторска станция, към която са присъединени и системите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“ – в тях по друг проект е въведена сградна автоматизация. Така ще се наблюдават трите обекта, а в бъдеще ще могат да бъдат добавяни и други общински сгради.

Връзката между отделните системи се осъществява чрез интернет. Монтирана е полева автоматика, температурни сензори и отчитащи устройства, компютърни конфигурации, приложен софтуер и др. За работа с новата техника е проведено обучение.

Проектът е първи етап от цялостна система за енергиен мениджмънт. Очакванията са той да доведе до 33% годишна икономия на електрическа енергия, равняваща се на 40 631 киловатчаса с екологичен еквивалент спестени емисии на парникови газове от 31 тона.

Финансовата подкрепа от НДЕФ е 50 хиляди лева, а собственото финансиране е в размер на 7 900 лева.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.