ОБЩИНА ДРЯНОВО НАЗНАЧИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НА РАБОТА В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

forest 682003 960 720Община Дряново назначи 14 безработни лица на длъжност „работник в горското стопанство“. За новоразкритите работни места са наети лица, част от най-уязвимите групи на пазара на труда: продължително безработни с регистрация в ДБТ над 12 месеца, безработни/неактивни лица над 54 г. възраст, безработни /неактивни лица с трайни увреждания, безработни/неактивни лица с ниско образование (под средното), вкл. и без никаква професия, безработни/неактивни лица от ромски произход. 

Работниците са назначени  по спечелен от общината проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ на обща стойност 183 513.00 лв. Периодът на субсидирана заетост е 12 месеца за всяко едно от лицата, като поне 50% от назначените ще останат на работа за период от минимум 3 месеца след приключване на проектните дейности. Месечната заплата е в размер на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност. 

За обезпечаване дейността на новонаетите лица са закупени бензино-моторни триони, ножица за рязане на висок плет, кастрачка, машина за рязане на клони и поддържане короната на дървета, верижен трион за рязане в короната на дърветата, моторен храсторез с диск, клонотрошач, комплекти защитно облекло и предпазни средства.

По информация от Община Дряново

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.