ПРЕДСТОИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА ДОМА НА КУЛТУРАТА В ГАБРОВО

dom kulturaКметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, при следните параметри: сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 2 250 000 лв. за финансиране на част от разходите, представляващи собствен принос на Община Габрово при реализирането на проект Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.

Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ. Кредитът ще бъде обезпечен с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от настоящи и бъдещи вземания на Община Габрово.

Материал по темата на публичното обсъждане може да намерите на интернет страницата на Община Габрово и в Центъра за административно обслужване при Община Габрово.

Обсъждането ще се проведе на 18 август 2021 г. от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

По информация от Община Габрово

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.