КНИГИ ЗА РАЗПОПОВЦИ И ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ ИЗЛИЗАТ С ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА ЕЛЕНА

11 05 03 27708 1За осма поредна година община Елена организира конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Одобрената от Общинския съвет ежегодна сума е 5000 лв. за творчески проекти, тематично свързани с Елена и Еленския край. Приоритетно се поощряват местни автори, също и тези на възраст от 14 до 29 години.

Предложението на експертната комисия за оценка на тазгодишните проекти получи одобрението на Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общинския съвет и то е за издаването на книгите на двама автори.

Йордан Минчев, главен учител в СУ „Иван Момчилов“, доктор по история на България, участва в конкурса с научния си труд „Иларион Ловчански и Кюстендилски – живот и дейност“. Авторът прави задълбочено историческо изследване за родения в Горни Чукани, Еленско, първи български екзарх. Одобрената финансова помощ е в размер на 1922 лв.

Книгата на Ани Търсанкова „История на село Разпоповци“ съдържа сведения от стари жители на селището  за родовете, обичаите, нравите, възникването и развитието на Разпоповци, събрани от Никола Мартинов и Стоян Медникаров в периода 1964-1972 г. Издаването на това необходимо и интересно произведение за живота в Еленския край се подпомага с 2200 лв.

Източник: Община Елена

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.