5-МА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ОТ ГАБРОВО ЗАПОЧНАХА РАБОТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

1105 непълнолетни лица от Габрово изтърпяват възпитателна мярка като работят в полза на обществото от началото на седмицата. Наказанието им бе наложено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и предвижда от 10 до 40 часа работа в Общинско предприятие „Благоустрояване“. Работата, която ще извършват е ръчен труд, изпълняван под постоянен надзор, свързан с дейности по чистотата и озеленяването.

Задачите, които са им възложени са съобразени с тяхната възраст и възможности, и консултирани с Инспекцията по труда, Бюрото по труда и Районната пробационна служба.

Спрямо непълнолетните извършители на противообществени прояви, които откажат да изпълнят тази възпитателна мярка, ще бъде наложена по-тежката, предвидена от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а именно - предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца, последвана от настаняване във възпитателно училище-интернат.

През юни на свое разширено заседание МКБППМН обяви, че 8 малолетни и непълнолетни лица от Габрово ще бъдат настанени във възпитателно училище-интернат при следваща противообществена проява, а за първи път други 7 деца ще работят в полза на обществото. 5 от наказаните с работа в полза на обществото изпълняват задълженията си, а останалите 2-ма ще се включат по-късно.

Работата на Комисията и обществените възпитатели с децата продължава, с цел намаляване на бъдещи противообществени прояви.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.