ПРОДЪЛЖАВА БЪЛГАРО-ФРЕНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЛОВЕЧ И ЛАВАЛ

339На 5 август 2019 г. се проведе пресконференция за представяне на културно-образователна инициатива между побратимените градове Ловеч и Лавал (Франция).

Събитието отбеляза началото на нова съвместна инициатива между местните власти и побратимени неправителствени организации от двете страни, която цели да проведе петдневна доброволческа акция по облагородяването и превръщането на Зоопарк – Ловеч в по-привлекателно за младежите място. Инициативата се подкрепя финансово от кметство Лавал и Асоциация „Доверие – България“, както и от самите френски доброволци, които участват със свой финансов принос. Младежите от Франция, заедно с техни връстници от България – доброволци на Сдружение „Знание“, ще работят за създаването на един още по-красив и привлекателен облик на парк „Стратеш“ и в частност Зоопарк – Ловеч, с цел превръщането му в предпочитано място за игри, отдих и разходки на младите хора от региона.

Следващата година петима младежи от Ловеч ще бъдат доброволци във Франция.

По информация от Община Ловеч

SP Page Builder-news

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.