ПОСЛЕДНОТО СЪБИТИЕ ПО КОД ЗАНАЯТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ГРАДА, ОТ КОЙТО ПРОЕКТЪТ СТАРТИРА

20230428 103300На 27 април 2023 г. във Флоренция се проведе конференция на тема „Ролята на художествените занаяти и творчеството в политиките  за устойчиво местно развитие”. В заключителното събитие по проект КОД ЗАНАЯТИ („Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малки и средни предприятия”) участваха всички партньори, в т.ч. Министерство на иновациите и растежа (МИР) и РСО „Централна Стара планина”.

Конференцията беше открита от представителите на Община Флоренция Валерио Касамаги (директор на звеното за икономически дейности и туризъм) и Джовани Бетарини (съветник по въпросите на бюджета, субсидиите, търговията и изложенията). Последва представяне на постигнатото от Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА от Илария Рамалиони (съвместен секретариат на програмата) и на резултатите от проект КОД ЗАНАЯТИ от Хилде Хофнагелс (консултиращ партньор по проекта).

Г-жа Хофнагелс представи плановете за действие, разработени от партньорите и одобрени от Техническия секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Българският план за действие е изготвен съвместно от РСО „Централна Стара планина”  и МИР, като предвижда включването на занаятчийските предприятия като специфичен сектор, за който да бъде осигурена финансова подкрепа по линия на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021 – 2027 (ПКИП). В изпълнение на плана за действие, като част от мерките по Приоритет 1 „Иновации и растеж“, специфична цел „Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции“ на ПКИП е планирана конкретна мярка (интервенция), за подкрепа на инвестициите за развитие на семейни предприятия, както и предприятия от творческите индустрии и сектора на занаятите. В този смисъл българското участие в изпълнението на проекта допринася пряко за постигане на основната му цел за промяна на политиките, насочени към предприятията от занаятчийския сектор.

Конференцията продължи с панелна дискусия, по време на която бяха обсъдени ролята и приноса на художествените занаяти и творческите дейности за постигането на устойчиво местно развитие. Следобед участниците в събитието разгледаха Международното изложение за творчество и занаяти (MIDA), което се провежда във Флоренция от 1931 г.

На 28 април партньорите по проект КОД ЗАНАЯТИ посетиха работилница за традиционна Флорентинска мозайка и ателие за реставрация на фортепиано, в което се изнасят и музикални представления. По време на посещенията беше споделен опита на двете предприятия за развитие на устойчив бизнес чрез обединяване на традиционни методи за ръчно производство със съвременни маркетингови инструменти, включително подкрепа от Община Флоренция за популяризиране на дейността им и съдействие за участие в специализирани търговски събития.

© 2020. All Rights Reserved.