ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ НЕВЕНА МИНЕВА ОТКРИ СЪБИТИЕ ПО КОД ЗАНАЯТИ

1654867724752 1Днес в МАИР "Боженци" стартира КОМУНИКАЦИОННО СЪБИТИЕ КОД ЗАНАЯТИ, организирано от РСО "Централна Стара планина", в партньорство с Община Габрово и музей "Етър".

Заместник-кмет Минева акцентира върху важността на проекта КОД ЗАНАЯТИ като още една възможност за обмяна на опит и знания, с които да подкрепим онези български занаятчии, които вплитат в изделията си, освен много усилия, умения и традиции, наследство и култура, което е важно и в контекста на членството на Габрово в Мрежата от Творчески градове на ЮНЕСКО, признат за град на занаятите и народното творчество през 2017 г.

"Занаятите са код към националната ни идентичност. Ето защо е важно да ги пазим, да ги подкрепяме, да ги предаваме на поколенията. Занаятите живеят чрез майсторите, които ги практикуват, но и чрез хората, които имат възможност да се докоснат до тях. Българските традиционни занаяти винаги са създавали и продължават да създават предмети и произведения, чиято стойност е устойчива на времето, което ги прави непреходни. Редица фактори, обаче, влияят на съхраняването на традиционните ни занаяти. Затова и се налага занаятчиите да бъдат гъвкави и адаптивни, да внедряват иновации и да разширяват своите познания. Младите хора са от ключово значение в тези процеси. Защото те имат, от една страна, възможността да се учат от майсторите в избрания занаят, а от друга – притежават иновативно мислене, дигитални умения, както и неподражаемо въображение – все неща, които биха били от полза за развитие на всяка творческа дейност в съвременния свят", обърна внимание г-жа Минева.

Днес събитието е отворено за заинтересованите страни по проект КОД ЗАНАЯТИ (https://rso-csp.org/project/tekushti/kod-zanaqti), представители на Министерство на иновациите и растежа и Министерство на културата, политици и експерти от общините на РСО "Централна Стара планина", преподаватели и ученици от училищата по изкуствата в България, в които има специалности в областта на художествените занаяти. В събота учениците от едни от най-елитните училища за приложни изкуства – Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“, град Троян; Професионална гимназия по каменообработване – Кунино, с. Кунино; Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, град Трявна и Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, град Казанлък ще демонстрират своите умения на територията на музей "Етър" и всички  ще могат да наблюдават тяхната работа заедно с хората, решили да посетят музея в този ден. Обучението в неделя е само за младежите, избрали да свържат живота си със занаятите.

В програмата на събитието е включено и представяне на добри практики в сферата на конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти от България, Ирландия, Испания, Италия, Финландия и Унгария.

Проект КОД ЗАНАЯТИ се изпълнява от европейски консорциум и има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. В България проектът се реализира от РСО „Централна Стара планина“ и Министерство на иновациите и растежа чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Източник: Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.