УЧАСТНИЦИТЕ В ОСМАТА РАБОТНА СРЕЩА ОБМЕНИХА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАНАЯТЧИИТЕ

260634354 929504361026908 1428254748308116550 nНа 28 октомври 2021 г. от 10:30 часа чрез платформата ZOOM се състоя 8-та среща на заинтересованите страни по проект КОД ЗАНАЯТИ. Събитието имаше за цел да се обсъдят възможностите за подкрепа на занаятчийския сектор чрез достъп до финанси и да се споделят добри практики от България, които да бъдат представени на европейските партньори по проекта по време на Четвъртия междурегионален семинар, планиран за 18 и 19 ноември 2021 г.

Десислава Михалкова – гл. експерт в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката – увери участниците в срещата, че занаятчиите са били допустими за финансиране по всички процедури на ОПИК, въпреки че заради ковид пандемията не е било възможно през този програмен период да има насочена само към тях специализирана схема. Тя припомни, че в новата Национална стратегия за МСП за първи път е разписана мярка, насочена конкретно към занаятчиите. Очаква се още в началото на 2022 г. програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 да обяви процедура за подобряване на производствения капацитет на занаятчийските предприятия.

Дейността на Регионален етнографски музей на открито „Етър” беше представена от проф. д-р Светла Димитрова. В началото на своето изложение тя благодари на РСО „Централна Стара планина” за присъединяването на музея към мрежата на Фондация „Микеланджело” и направи важно съобщение във връзка с  XVIII Международен панаир на традиционните занаяти. Събитието ще се проведе в музей „Етър” на 3 и 4 септември 2022 г., а Международната майсторска надпревара ще бъде в занаята куюмджийство (обработка на благородни метали). 

От инициативите на РЕМО „Етър”, реализирани през 2021 г., най-силен интерес сред участниците в срещата предизвика „Майсторлък за бъдещето”.

В резултат на силно намаления посетителски поток и двукратно затваряне на музея заради Ковид-19, занаятчиите изпитват сериозни финансови затруднения.  За да подпомогне тяхната дейност и да направи уменията им достояние до широки кръгове от обществото, музеят разработва проект „Майсторлък за бъдещето”. Проектът за документиране, съхранение и популяризиране на занаятчийските умения в РЕМО „Етър“ е одобрен за финансиране от Министерството на културата.

С получените средства всеки занаятчия, работещ на територията на музея, си закупува материали и инструменти, необходими за изработване на традиционно и дизайнерско занаятчийско изделие. Майсторът описва етапите на творческия процес и използването на всеки един инструмент. Този процес се документира чрез аудио и видео заснемане, след което се изработва кратък филм. Суровият материал се отлага в научния архив на музея и представлява моментна снимка на занаятчийските умения от началото на XXI век. Готовите филми се качват на сайта на музея. За чуждестранната аудитория се добавят субтитри на английски език.

Участниците в срещата бяха единодушни, че разработеният от музея проект „Майсторлък за бъдещето” отговаря на изискванията на КОД ЗАНАЯТИ за добра практика и е в пълно съответствие с темата на предстоящото международно събитие „Как да подкрепим занаятчийския сектор чрез достъп до финанси”.

© 2020. All Rights Reserved.