МУЗЕЯТ НА ЗАНАЯТИТЕ И КОД ЗАНАЯТИ

20210531 101631Работна среща, проведена в Музея на занаятите на 9 януари 2020 г., постави началото на проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия” (КОД ЗАНАЯТИ). Официалната част на събитието включваше приветствия към участниците от Елеонора Авджиева - директор на МНХЗПИ и Донка Михайлова - кмет на Община Троян, а оперативната бе подчинена на предварително известния дневен ред. В края на срещата членовете на групата на заинтересованите страни по проекта с голямо внимание проследиха видеоматериалите, заснети при работа на терен от наши уредници през 2019 г., в които се разказва за технологични нововъведения при производството и украсата на керамични съдове.

Представители на Музея на занаятите участваха и във втората работна среща, която се проведе на 5 февруари 2020 г. в гр. Елена. В откровен разговор с участниците от групата на заинтересовани страни те споделиха своето мнение по отношение на възможностите да се възстановят някои от традиционните технологии и в същото време да се модернизира занаятчийското производство, за трудностите да бъдеш едновременно творец и мениджър, за успешни начини за продажба в България и чужбина на ръчно изработени изделия, за предизвикателството да работиш самостоятелно и за необходимостта от доверие към партньорите.

Музеят на занаятите съдейства за идентифициране на добра практика от територията на РСО „Централна Стара планина” по темата „Как да подобрим маркетинговите и технологичните иновации в сектора на занаятите?”. Специалистите Елеонора Иванова, инж. Георги Конов и Нина Димитрова работиха на терен, за да се запознаят и представят Валентин Димитров – майстор грънчар от град Елена.

Изправен пред предизвикателството да носи отговорност за качеството на продукта и неговата реализация на пазара с партньори или да поеме лично цялата отговорност за това, майсторът решава да пази доброто си име като работи самостоятелно и създава напълно затворен цикъл на работа:  

  • Изработва своите керамични изделия от уникална глина, създадена от него самия само за лична употреба.
  • Създава грънчарско колело с допълнителна приставка за захващане на изделието чрез вакуум. Така улеснява декорирането на съда и изграждането на допълнителни елементи към него. Самото грънчарско колело също е собствена иновативна разработка, като използваният инверторен двигател позволява прецизно да се регулират неговите обороти.
  • Сам изработва пещи за изпичане на керамиката. Прави и пещи за топене на метал и топлинна обработка на стъкло.
  • Реализира готовата продукция чрез собствен многоезичен уеб сайт.
  • Организира курсове по грънчарство, ръчно моделиране, източване на грънчарско колело и ръчно декориране за възрастни и деца. За курсисти, които не живеят в гр. Елена, Валентин Димитров осигурява нощувка в своята къща за гости – тя също е част от неговия напълно затворен производствен цикъл.

Представители на Музея на занаятите се включиха в Първия междурегионален семинар по КОД ЗАНАЯТИ, проведен в онлайн среда на 12 и 13 май 2020 г., на който бяха представени  маркетингови и технологични иновации в сектор занаяти от България, Ирландия, Испания, Италия, Финландия и Унгария.

През м. декември 2020 г. Нина Димитрова участва във Втория междурегионален семинар по проекта с презентация на темаМоже ли синергията между местните власти и занаятчиите да привлече нови клиенти?”, за да разкаже за новия магазин на троянските майстори.

През 70-те години на ХХ век по инициатива на Музея на занаятите е открит специализиран магазин, в който предлагат за продажба изделията си предимно майсторите от Ателието на троянските майстори към музея. Магазинът съществувал до началото на 90-те години на 20-ти век.

Близо 30 години в самия град Троян няма магазин за станалите емблематични троянски занаятчийски продукти. За преодоляване на този дефицит, през м. март 2019 г. Общински съвет – Троян взема решение да предостави общинско помещение на местния клон на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти. Така традицията е възродена.

Членовете на задругата поемат ангажимент сами да ремонтират и обзаведат помещението, което ще се превърне в магазин. Необходимите за това средства събрат чрез томбола, организирана на 12 декември 2019 г . – Ден на Свети Спиридон и празник на занаятчиите. С част от събраните пари закупуват дървен материал, бои, лакове и четки. За няколко месеца успяват да направят мебелите и да ремонтират помещението. От томболата им остават пари за касов апарат и за една заплата на продавачка.

Магазинът на занаятчиите в Троян е открит официално на 26 август 2020 г. Свободното пространство до него предстои да се превърне в атрактивна зона, където майсторите ще могат да демонстрират своите умения и ще се провеждат различни културни събития.

КОД ЗАНАЯТИ (CRAFTS CODE) с водещ партньор Община Флоренция (Италия) има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на малките и средни предприятия от сектора на занаятите и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. В България КОД ЗАНАЯТИ се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".

Публикация в бр. 8/2021 на „Музейното списание”

© 2020. All Rights Reserved.