ГРУПАТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ КОД ЗАНАЯТИ СЕ СРЕЩНА В РАЗШИРЕН СЪСТАВ

zoom4Четвъртата работна среща на заинтересованите страни по проект КОД ЗАНАЯТИ се проведе в разширен състав на 13 ноември 2020 г. В онлайн събитието се включиха представители на Министерство на икономиката, общински администрации, специализирани музеи, сдружения на занаятчии и МСП, социално предприятие.

В началото на срещата ръководителят на проекта Мариела Петрова от РСО „Централна Стара планина” запозна участниците с неговия напредък и обяви датите за провеждане на Втория междурегионален тематичен семинар. След нейната презентация последва представяне на добри практики по темата „Как да получим достъп до нови пазари“. В рамките на тази сесия беше споделена информация за новосъздаден специализиран магазин за изделия на местни занаятчии и за партньорство на малка фамилна фирма за ръчно изработване на керамични изделия с голям производител на традиционна алкохолна напитка, който продава голяма част от своята продукция извън България. Бяха обсъдени възможностите на магазините за български стоки в чужбина и на сувенирните магазини в музейните обекти, онлайн търговията и ползата от създаване на база данни с изделия на занаятчии и клиенти, които биха ги закупили като корпоративни подаръци.

В изпълнение на дневния ред на срещата, Десислава Михалкова - главен експерт в ГД ЕФК на Министерство на икономиката, представи документно проучване, което поставя началото на SWOT анализ на ситуацията с иновациите и пазарите в сферата на занаятите в региона на РСО „Централна Стара планина”.

За новостите и присъствието на занаятите в първия проект на актуализацията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация разказа Тихомира Палова - държавен експерт в дирекция "Икономическа политика" на Министерство на икономиката. От нейните думи стана ясно, че Ловеч и Велико Търново са сред административните области, които са избрали тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” за приоритетна. И понеже занаятчийството попада в тази тематична област, то това е изключително добра новина за занаятчиите, които са регистрирали своите фирми и извършват дейността си в Ловеч и Велико Търново. Техните проекти за иновации ще получат бонус точки още на етап кандидатстване.

С добри новини зарадва занаятчиите и Ирена Николова от същата дирекция на Министерство на икономиката. В представения от нея проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. конкретно за занаятчиите има мярка „Подкрепа за занаятчийството, селското предприемачество и творческите индустрии”. Тя не се ангажира с прогноза какви проекти и мерки ще бъдат програмирани впоследствие, но ние искрено се надяваме, че това ще са леки проекти без много документация, от които занаятчиите ще могат да се възползват през следващия програмен период.

Четвъртата работна среща на заинтересованите страни по проект КОД ЗАНАЯТИ беше организирана от РСО „Централна Стара планина” в партньорство с Министерство на икономиката.

© 2020. All Rights Reserved.