РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „КОД ЗАНАЯТИ” ИЗЛЕЗЕ В ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ

cc21016 craftscode guide last web 20РСО „Централна Стара планина” преведе на български език всички инициативи, проучени и предложени от партньорите по проект КОД ЗАНАЯТИ („Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия”) като добри практики по следните теми от изключително значение за занаятчийския сектор:

Тема 1: Как да подобрим иновациите, прилагани към бизнес моделите и процесите
Тема 2: Как да се достигне до нови пазари и клиенти
Тема 3: Как да се въведат иновации в сектора на занаятите
Тема 4: Как да помогнем на занаятчийския сектор да получи финансиране

От днес електронният вариант на „КОД ЗАНАЯТИ: РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ” е достъпен за всички заинтересовани страни, а утре първите екземпляри на печатното издание ще достигнат до всички участници в националното комуникационно събитие по проекта, което се провежда в Габрово.

„КОД ЗАНАЯТИ: РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ”

© 2020. All Rights Reserved.