РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

3

Последната част на ръководството съдържа 9 реализирани инициативи, проучени и предложени от партньорите по проект КОД ЗАНАЯТИ като добри практики по темата „Как да помогнем на занаятчийския сектор да получи финансиране“. Акцентът е поставен върху примерите от практиката, които са ефективни въпреки или поради COVID-19 и могат лесно да бъдат прехвърлени между държавите както по време, така и след пандемията.

 

РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КОД ЗАНАЯТИ: ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

© 2020. All Rights Reserved.