МАЙСТОРЛЪК ЗА БЪДЕЩЕТО

Poster maystorlak etar 01 3 2Заради COVID-19 бизнесите в сектор култура и туризъм не можеха да осъществяват своята дейност през 2020 г. Майсторите на традиционни занаяти, много от които собственици на малки семейни фирми, изпаднаха в тежко финансово състояние. Няколко общини в България, на територията на които съществуват музеи на открито и етнографски комплекси от национално значение, се обърнаха към Министерство на културата с молба за подкрепа.

През 2021 г. бяха отпуснати безвъзмездни средства в размер на 2500 евро на всеки пазител на традиционен занаят от Регионален етнографски музей на открито „Етър” - Габрово, Самоводска чаршия във Велико Търново, Етнографски комплекс „Стария Добрич” - град Добрич, Занаятчийската чаршия в Пловдив, Етнографски комплекс в Златоград.

Първият в България музей на открито от типа Скансен - „Етър“, използва гранта за да популяризира всички работещите в музея майстори, да представи техните умения да съхраняват традициите и таланта им на творци, автори на оригинални художествени творби.

Майсторите използваха част от финансовите средства за ремонти на работилниците и съоръженията, с които работят, за закупуване на материали и инструменти. В съответствие с проект „Майсторлък за бъдещето“, всеки майстор получи хонорар за това, че е споделил своите умения. 

РЕМО „Етър" изработи рекламен трейлър и 17 късометражни филма, за да популяризира всеки майстор чрез комуникационните канали на музея, туристически борси, конференции, занаятчийски изложения, в мрежите на творческите градове на ЮНЕСКО и Творчески туризъм.

© 2020. All Rights Reserved.