HUMUS НАСЪРЧАВА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПОЧВЕНО ЗДРАВЕ С УЕБИНАР НА 20 МАРТ

HuMUS RSO EUПроект HuMUS („Здрави общински почви”) отправя покана за участие в безплатен интерактивен уебинар към представители на общини, областни администрации и общности, експерти по почвата и преподаватели. Семинарът ще се проведе от 11:00 до 12:30 часа централноевропейско време на 20 март 2024 год. в платформата Zoom. Линк за срещата се получава след регистрация на https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsdO6gqzorH9VN2Pc0cVhcucV4khOzsEdh#/registration и одобрение на заявката.

Участниците ще работят заедно за разкриване на потенциала на програмите за обучение и образование, насочени към подобряване на здравето на почвите в Европа.

HuMUS разработва публично достъпни обучителни програми за да се повиши разбирането за значимостта на почвите и свързаните с тяхното здраве предизвикателствата, за движещите сили на биофизичните, социалните и икономическите процеси в цяла Европа. Тези ресурси имат за цел да предоставят на регионите и общините информация за вземане на информирани решения. На уебинара ще бъде представен напредъка по програмата за обучение на „стопани на почвата”, ще бъдат споделени предизвикателствата в процеса на нейното разработване и ще бъде почерпено вдъхновение от успешни обучителни методологии.

Проект HuMUS („Здрави общински почви“) е част от мисията за почвите на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, а РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в консорциума, ангажиран с неговото изпълнение. Мисия за почвите има за цел да доведе до преход към здрави почви чрез тяхното устойчиво управление, а основната цел на HuMUS е да улесни нейното разгръщане на местно и регионално ниво.

Източник: РСО „Централна Стара планина”

© 2020. All Rights Reserved.