РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ПРЕДСТАВИ ОТВОРЕНАТА ПОКАНА НА HUMUS

viber изображение 2023 12 07 11 03 39 629Няколко дни преди Световния ден на почвата РСО „Централна Стара планина” представи проект „Здрави общински почви” (HuMUS) и неговата Покана за набиране на проектни предложения по време на събитие, домакинствано от ГТПП.

Основната цел на HuMUS е да улесни разгръщането на мисията на ЕС за почвите на местно и регионално ниво, а с поканата се търсят местни и регионални инициативи, насочени към подобряване и възстановяване здравето на почвите чрез участие на всички заинтересовани страни. С каскадно финансиране от проекта в размер на 600 000 евро ще бъдат подкрепени 20 пилотни инициативи. Поканата за представяне на предложения изтича на 29.02.2024 г. в 17:00 CET (брюкселско време).

Повече информация и инструкции за кандидатстване: https://humus-project.eu/open-call/

© 2020. All Rights Reserved.