СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ПОЧВАТА АНГАЖИРА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПОДОБРЯТ ЗДРАВЕТО НА ПОЧВАТА

fao wsd23 poster en5 декември се отбелязва като Световен ден на почвата от 2014 г. Решението за това е взето от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). Световният ден на почвата е уникална глобална платформа, която не само чества почвите, но ангажира и гражданите по целия свят да подобрят здравето на почвите.

Световният ден на почвата през 2023 г. има за цел да повиши осведомеността за значението и връзката между почвата и водата за постигане на устойчиви и издръжливи агрохранителни системи.  

Знаете ли, че…?

      • 95% от храната ни идва от почвата;
      • Един кубичен метър здрава почва може да задържи над 250 литра вода;
      • Неправилните практики за управление на почвите и водите оказват влияние върху ерозията на почвите, биоразнообразието, плодородието на почвите и качеството и количеството на водата;
      • Здравата почва играе ключова роля на естествен филтър, като пречиства и съхранява водата, докато тя прониква в земята.
© 2020. All Rights Reserved.