УЕБСАЙТЪТ НА ПРОЕКТ HUMUS ВЕЧЕ Е АКТИВЕН

viber изображение 2023 08 02 09 48 12 601Всичко, изброено по-долу, е на https://humus-project.eu:

  • целите и дейностите, които се основават на принципа на участието
  • разработки, ресурси, събития и публикации
  • стопани на почви в цяла Европа
  • шестмесечен бюлетин

През следващите месеци очаквайте:

  • каталози с добри практики, публични политики за управление на почвите и подходи, базирани на участието
  • обучителна програма за стопани на почви
  • отворена покана за финансиране на заинтересовани страни за разработване и прилагане на процеси на участието, които стимулират диалога относно почвата и използването на земята
  • LinkedIn групи от регионални общности за почвено здраве
  • възпроизводими споразумения за териториално управление
  • семинари, уебинари, конференции, кратки съобщения за политиката и научни публикации за здравето, управлението и политиката за почвите в Европа

На практика този уебсайт ще бъде хранилище на всички ресурси за почвите на местно и регионално ниво. Останете във връзка!

HuMUS е част от мисията за почвите на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”. РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник в консорциума, ангажиран с неговото изпълнение.

© 2020. All Rights Reserved.