ОБЩИНА ГАБРОВО С ПРОЕКТ ЗА РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

DGMladost ecoОбщина Габрово кандидатства с проектно предложение за изграждане на пилотна зона за регенеративно земеделие в ДГ „Младост“. Идеята включва малко опитно поле, в което възпитаниците на детската градина и техните преподаватели ще засяват различни растения, а продукцията ще бъде ползвана в кухнята на заведението. Стойността на проекта е 49 961 лв. със срок за изпълнение от пет месеца. Искането за финансиране e по програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд.

Предвижда се разработването на ръководство за прилагане на регенеративно земеделие, което да бъде от полза както за начинаещите градинари, така и за производителите на зеленчуци. Предимствата на този метод ще бъдат популяризирани по време на обучителен семинар за експерти в областта на екологията и земеделието.

Основната цел на дейностите е да се приложи подход за възстановяване здравето на почвите, за съхраняване на биоразнообразието и защита на климата.

По информация от Община Габрово

© 2020. All Rights Reserved.