В НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕБАТ НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ”

24На 3 декември 2021 г. РСО „Централна Стара планина” организира онлайн среща с ученици от 12 д клас на Национална Априловска гимназия като част от второто местно събитие по проект ACHIEVE („Познаваме общата история, откриваме и разпространяваме европейските ценности”).

Чрез платформата Microsoft Teams учениците дискутираха с представители на сдружението на тема „Европейска идентичност”. Срещата в часа по гражданско образование започна с представяне на РСО „Централна Стара планина”, целите на проект ACHIEVE и резултатите от проведените до този момент събития на местно и международно ниво. Интересно за младите хора беше да разгледат кулинарния календар, чрез който сдружението на старопланинските общини успешно промотира своята концепция за местна идентичност.

Деница Влаева, специалност „Английски и испански език”, представи пред своите съученици създадената от нея презентация на тема „Европейска идентичност”, която обогати знанията на участниците в срещата за културното многообразие на единна Европа и разшири тяхната информираност. На база на това се проведе и последвалата дискусия, чиято цел бе да проучи интереса на младите хора към темата, както и отношението им към членството на България в ЕС, нагласите спрямо принадлежността им към общността и способността да изразяват гражданска позиция.

© 2020. All Rights Reserved.