С ACHIEVE се учим от миналото, за да изградим по-добра Европа

5 ИскраВсички знаем, че е изключително важно да познаваме задълбочено както местната, така и световната историята, за да разберем днешния свят и да тръгнем към по-доброто бъдеще. Освен това е необходимо да осъзнаем, че много често в миналото различните държави са споделяли общи социални, политически и културни процеси.

Усилията да се привлече вниманието към такива съвместни аспекти създават основата на Европейския съюз и посочват пътя за разкриване на неговата същност: мост между нации и култури, които споделят общи ценности и работейки заедно за подобряване на условията за живот във всяка отделна държава-членка постигат благоденствие за цялата общност.

И тук се появява един съвсем нов проект: ACHIEVE („Познаваме общата история, откриваме и разпространяваме европейските ценности”).

Консорциумът на проекта, ръководен от „Културен институт по социални науки Николо Резара” от Виченца (Италия) и община Бреганце (Италия), включва сдружения и общини от Централна и Югоизточна Европа. Партньорите, сред които и РСО „Централна Стара планина”, обединяват енергията си и през следващите две години ще работят заедно за популяризиране на Европейската идентичност. Общата история, изкуството и религията ще бъдат използвани като средство за справяне с възхода на евроскептицизма.

Проект ACHIEVE стартира официално на 25 юни 2019 г. с двудневна среща в Ердут - малък хърватски град на река Дунав. В тези дни партньорите се запознаха и представиха своите организации и общини на местното население. Специално внимание бе отделено на евроскептицизма на включените в проекта държави, включително и в светлината на последните избори за Европейски парламент.

Какво предстои? Всеки партньор да организира събитие на тема „Открий своята идентичност”, като съобрази с местната общност неговата форма и съдържание.

© 2020. All Rights Reserved.