Проект ACHIEVE

ПОЗНАВАМЕ ОБЩАТА ИСТОРИЯ, ОТКРИВАМЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ (ACHIEVE)

Image
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

юни 2019 – май 2021

НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА:

ACHIEVE има за цел да хвърли светлина върху европейската идентичност, използвайки общата история, изкуство и религия на градове от Централна и Югоизточна Европа като инструмент за борба с нарастващия евроскептицизъм.

Предизвикателствата, пред които се изправя ACHIEVE, са:

 1. всеки партньор да популяризира познанията за своята собствена територия, а след това и на останалите участници в проекта;
 2. да се насърчи обсъждането на концепциите за идентичност и евроскептицизъм, като причините за тях ще бъдат проучени на местно ниво във всички целеви държави и споделени по време на международни събития;
 3. мрежата от градове ще сподели инструменти и методи за противодействие на евроскептицизма.

За постигане на добри резултати гражданите ще използват креативни методи за съставяне на важни послания, с които да противодействат на нарастващото недоверие и недоволство към Европа и ще създадат карта „Глобално гражданство“. Нейното съдържание ще бъде използвано в интерактивен уебсайт, който да послужи като дидактически инструмент след края на проекта.

ЦЕЛИ:

 1. Създаване на усещане за обща европейска памет, история и ценности чрез участие в дебати и създаване на мрежи.
 2. Насърчаване на гражданското участие чрез усъвършенстване на познанията за създаване на европейски политики и популяризиране на възможностите за гражданска, доброволческа или междукултурна ангажираност на ниво ЕС.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Община Ердут ще организира първото международно събитие за публично стартиране на проект ACHIEVE и преглед на евроскептицизма във всяка страна на партньор.
 2. Дейности на местно ниво (фаза 1): дейностите са насочени към местните хора, като всеки партньор се ангажира да задълбочи техните знанията за историята, изкуството и религията на съответната територия.
 3. Община Пея (Косово) ще организира второто международно събитие, на което ще бъдат споделени констатациите, направените на местно ниво по време на първата фаза и ще бъде представена концепцията за европейското гражданството.  
 4. Дейности на местно ниво (фаза 2): дейностите се организират от всеки партньор, за да се ангажират местните граждани с разговор за европейското гражданство и евроскептицизма.  
 5. Дом на националното малцинство (Прага, Чехия) ще организира третото международно събитие, на което ще бъдат споделени констатациите, направените на местно ниво по време на втората фаза и ще бъдат идентифицирани методи за противодействие на евроскептицизма.
 6. Дейности на местно ниво (фаза 3): дейностите се организират от всеки партньор, за да се обсъдят с местните хора методите за противодействие на евроскептицизма, идентифицирани по време на  международното събитие и следите от европейската идентичност, запечатани в местния контекст. Събраните интервюта, снимки, видеоклипове и истории ще бъдат използвани за попълване на картата „Глобално гражданство“.
 7. Община Бреганце и Институт Резара (Виченца, Италия) ще организират четвъртото (финално) международно събитие “Омръзна ни от граници”, с което ще се насърчи европейската идентичност и преминаването през мисловни и физически граници.
 8. Дейности на местно ниво (фаза 4): всеки партньор ще организира дейности за споделяне на наученото от проекта с местната общност.
 9. Комуникационни дейности (карта „Глобално гражданство“) през целия период на проекта.

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР:

Община Бреганце (Италия)

КОНСОРЦИУМ

Istituto Rezzara (IT)

Association des Agences de la Democratie Locale (FR)

CRLDS - Centre for European Policy Studies on Regional and Local Development (AL)

РСО „Централна Стара планина”, България

Zavidovici Municipality (BIH)

House of National Minorities (CZ)

Erdut Municipality(HR)

Peje Municipality (KS)

Coalition of youth organizations SEGA (MK)

Herceg Novi Municipality (Montenegro)

Mioveni Municipality (RO)

Cajetina Municipality (SER)

CEE CN (SK)

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.