Проект „Икономическо и социално сближаване”

Програма „Европа за гражданите”

Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове

Партньори: Община Луковит (България), Община Бабана (Румъния), Община Кастелфорте (Италия)

Проектът е разработен от Планинската общност Иезер Мушел (Румъния) в партньорство с Планинската общност Монти Аурунчи (Италия) и РСО „Централна Стара планина”. Трите общини са членове на съответните сдружения от Румъния, Италия и България, които са побратимени от 2008 г.

Проектът има за цел да информира местните власти и гражданите от трите общини за предприетите от ЕС мерки в подкрепа на икономическото и социалното развитие,да направи оценка на техните потребности, ресурси и възможности за сътрудничество чрез реализиране на общи проекти, да организира обмен на опит между представители на институциите на местно ниво. Срещата между партньорите ще се реализира на територията на Румъния и Община Луковит ще може да участва в нея с 10 свои представители. Разходите по техния престой ще бъдат покрити от проекта.

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.