Проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (Innocrafts)

Програма ИНТЕРРЕГ ІVС (4-та, последна покана)

Innocraftsсе основава на съществуващ опит и мрежи, разработени от партньорите на местно/регионално ниво и на предишни проекти за сътрудничество. Проектът насърчава предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти чрез подобряване на ефективността на регионалните и местните политики за развитие, споделяне и обмен на опит и добри практики. В резултат от изпълнение на проекта ще се подобрят услугите за МСП (бизнес инкубатори за стартиращи и съществуващи компании), ще се улесни достъпа до иновации, ще се подобри финансовата подкрепа за МСП чрез инструменти, които са различни от субсидиите, ще се насърчи тяхната интернационализация и ще се подобри техния достъп до национални и международни пазари. МСП ще имат възможност да работят в професионални мрежи и да обменят информация помежду си. Специално внимание ще бъде отделено на младежкото и женското предприемачество.

Основни дейности и резултати:

 • Стартираща среща и първа конференция
 • Картографиране на художествените и съвременните занаяти в 14 региона и разработване на общ междурегионален сравнителен анализ
 • Организиране на 4 съвместни междурегионални семинара за обмен на опит
 • Организиране на 4 съвместни обучителни сесии
 • Организиране на 8 учебни посещения за обмен на опит
 • Повече от 300 участници в междурегионални семинари, обучения и учебни посещения
 • 4 междинни ръководства с добри практики
 • Идентифицирани 20 добри практики
 • Окончателно ръководство с добри практики
 • 13 политики и инструменти, разработени за различни нива на политики от областта на проекта
 • 1 междинна публикация и 1 междинна конференция
 • 1 заключителна конференция
 • 1 заключителна публикация
 • 1 документ с препоръки за политики към Европейската комисия
 • 13 плана за действие

Консорциум Innocrafts се състои от 15 партньора от Италия, Франция, Испания, Румъния, Финландия, Литва, Латвия, Ирландия, Унгария, Словакия и България: местни власти и институции, представляващи градове на изкуството и/или обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, които са признати за уникални заради своето богато културно, архитектурно и художествено наследство.

Период на изпълнение: януари 2012 г. – декември 2014 г.

На 16 април 2012 г. ще бъде подписано партньорското споразумение на РСО „Централна Стара планина” с водещия партньор Община Флоренция (Италия).

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.